Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd.

By 24 februari 2023No Comments

Veertigdagentijd, een tijd van ‘bezinning’

Vrijdag 24 februari: Jesaja 58, 1-9a; Lucas 9, 22-25

Beste mensen,

In de lezing uit Jesaja horen we de woorden: “Waarom vasten wij, en ziet u het niet? Wij vernederen ons, waarom slaat Gij er geen acht op?”
Vaak worden we geconfronteerd met de vraag “Waarom” en zoeken we in ons hoofd en ons hart naar antwoorden.
Waarom oorlog, waarom geweld, waarom verdriet, waarom rampen, waarom dood?  De wereld confronteert ons met vele onbeantwoordbare ‘waarom’s’.

Jesaja vraagt waarom we vasten en waarom ons vasten niet wordt opgemerkt.  Wij kunnen ons zelf ook afvragen waarom we vasten. Zijn we tevreden over onszelf en hopen we dat wordt opgemerkt wat we doen? Soms helpen ons onze keuzes om te vasten erbij om ons in evenwicht te voelen: Ik wil mij onthouden van dit of dat omdat ik daar overzicht over heb of dit onder controle kan hebben.

Later in de lezing vertelt de Heer ons dat we een actieve rol moeten spelen als we vasten; dat we oog moeten hebben voor anderen en niet onszelf op de voorgrond plaatsen.  Is de Heer blij dat we vasten om er goed uit te zien?  Wil de Heer echt dat we van dat stuk koek afblijven?

Er wordt van ons gevraagd om wonden te verbinden, brood te delen, mensen in nood te kleden.  Met andere woorden, we zijn geroepen om anderen de hand te reiken in liefde en barmhartigheid. Misschien gebeurt het grotere vasten op momenten wanneer we dit het minst vermoeden: Wanneer een onverwacht telefoontje om hulp vraagt of wanneer een verontruste vriend een luisterend oor nodig heeft. Misschien moeten we onze plannen en onze persoonlijke tijd opofferen wanneer deze vragen en behoeften zich voordoen.

AANBEVELINGEN

Kies een moment om u hierin te verdiepen waarin u niet afgeleid wordt en:
* Lees de aangeboden tekst en vraag u af: Wat heb ik gelezen?
*Blijf even stil en vraag u af of er voor u nog wat valt toe te voegen aan hetgeen u zojuist hebt gelezen?
*Vraagt u af wat de betekenis, van wat u hebt overwogen, concreet kan betekenen voor uw eigen leven
*Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/Jezus Christus met uw eigen woorden.

Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.

Kapelaan Siju.