Als parochianen wordt van ons verwacht dat we samen zorg dragen voor de parochie, maar ook voor de doelen die vanuit de kerk worden aangedragen. Daartoe worden tijdens de vieringen de nodige gelden ingezameld. Dit inzamelen is de taak van de collectanten.
Tijdens de weekendvieringen en tijdens bijzondere vieringen door de week (uitvaartdiensten) wordt er gecollecteerd.

Contactpersoon:
Ad Broers.