Skip to main content

 

De rol van de vele vrijwilligers in onze parochie is van onschatbaar belang.
Wij zijn dan ook dankbaar dat zo velen bereid zijn om een taak of een klusje voor korte of langere tijd voor hun rekening te nemen.

Vrijwilligersbijeenkomst Parochie Eys op zondag 1 oktober 2023

De rol van de vele vrijwilligers in onze parochie is van onschatbaar belang. Dankzij hen houden wij onze parochie vitaal. Het kerkbestuur wil daarom alle vrijwilligers ook nu weer bedanken voor hun inzet van het afgelopen jaar. Alle vrijwilligers en hun partners zijn van harte welkom op zondag 1 oktober ‘op de pastorie’. De aanvang van de bijeenkomst is aansluitend aan de hoogmis. Vanaf 10.45uur wordt iedereen welkom geheten met koffie, thee en wat lekkers, om vervolgens tot ongeveer 14.00uur onder het genot van een of meerdere drankjes bij te praten.

Interesse ?   De vrijwilligers, die zich inzetten voor onze parochie, doen dat vanuit de diverse werkgroepen (o.a. gezinsmissen, lectoren, liturgie, zorgoverleg, missiecomité, misdienaars, collectanten, versiering kerk, schoonmaak gebouwen, onderhoud tuinen/kerkhof, kerststallen, kruisentocht, onderhoud wegkruisen, parochieblad). Mocht u interesse hebben om ook vrijwilliger te worden of wilt u iets meer weten over bijvoorbeeld taken, omvang, verwachtingen en tijdsbesteding, neem gerust contact op. U bent van harte welkom. Onze parochie is bereikbaar op maandag van 9.00uur tot 12.00uur en op donderdag van 14.00uur tot 16.00uur. Het telefoonnummer is 043-4511243. U kunt ook een mail sturen naar h.agatha.eys@hetnet.nl