De rol van de vele vrijwilligers in onze parochie is van onschatbaar belang.
Wij zijn dan ook dankbaar dat zo velen bereid zijn om een taak of een klusje voor korte of langere tijd voor hun rekening te nemen.