Skip to main content

In de katholieke traditie neemt muziek een bijzondere plaats in. ‘Zingen is dubbel bidden’ is een bekend motto, ‘spreken is zilver, zingen is goud’ eveneens.

Zingend geloven is een vorm van gezamenlijke geloofsbeleving waaraan we veel waarde hechten. Het gregoriaans is ruim duizend jaar de basis van de katholieke kerkmuziek en stond aan de wieg van de westerse muziekontwikkeling. De bekende Latijnse gezangen voor de Heilige Mis en andere kerkelijke plechtigheden waren een bron van inspiratie voor tal van componisten. Wie kent niet het Ave Verum, de Krönungsmesse en het Requiem van Mozart, om maar enkele voorbeelden te noemen.

Tot veertig jaar geleden was het Latijn de taal van de priesters en de zingende kerk. Na het Tweede Vaticaanse Concilie werd de landstaal de voertaal. De Heilige Mis werd voortaan opgedragen in de eigen taal. Maar de traditionele gezangen bleven en worden nog steeds gezongen. Wel kreeg de Nederlandstalige liturgische muziek daarna vleugels. Aan de psalmen werd meer aandacht besteed en nieuwe liederen nodigden de gelovigen uit tot samenzang. Daar werd in bijna elke parochie gehoor aan gegeven, verhoogde ook de betrokkenheid van de gelovigen. Het zingen in de eigen taal sloot verder goed aan bij de oecumenische gedachte en bood bovendien de mogelijkheid om muziek aan te passen aan, bijvoorbeeld, de vieringen en de leeftijd van de gelovigen.

Er zijn nu gezangen voor jeugdigen, kinderen, ouderen, en volkszang ten behoeve van de verschillende vieringen. In onze parochie leven we met een weldadige muziekrijkdom, waardoor een gevarieerde muzikale ondersteuning van de liturgie mogelijk is.

Ooit hadden we alleen ons trouwe St. Caeciliakoor, dat overigens nog altijd het grootste deel van de vieringen voor zijn rekening neemt en zowel Latijnse alsook anderstalige gezangen zingt. Inmiddels beschikken we over nog over 3 koren, te weten:

Dameskoor Octavia, zowel zelfstandig alsook samen met het St. Ceciliakoor tijdens verschillende vieringen actief;
Het Hanzonkoor, Nederlands- en anderstalige muziek.

Wat een weelde.