In dit onderdeel van de site kunt u artikelen, bladen, overzichten etc. downloaden als
PDF -bestand. Daarvoor hebt u een PDF -reader nodig. Dit leesprogramma vindt u o.a. bij Adobe.

Brief aan de parochianen naar aanleiding van het 3e lustrum pastoor Reijnen