In dit onderdeel van de site kunt u artikelen, bladen, overzichten etc. downloaden als
PDF -bestand. Daarvoor hebt u een PDF -reader nodig. Dit leesprogramma vindt u o.a. bij Adobe.

Download hier:
Informatiebrief “cluster Morgenster 2017”.
Aanmeld- wijzigingsformulier kerkbijdrage 2021
Welkomstgids cluster Morgenster 2020
Gebedenboekje Bidden Thuis.
Brief aan de parochianen naar aanleiding van het 3e lustrum pastoor Reijnen