De tarieven van onze begraafplaats zijn te vinden via:

Site: Financiën/Tarieven.
Tarievenlijst 2021 parochies EWN