Skip to main content

 

In onze parochie zijn ……… misdienaars die op zaterdagavond, zondag en maandagavond tijdens de vieringen assisteren. In eucharistievieringen dragen zij brood en wijn aan en in sommige vieringen dragen zij het licht bij de lezing uit het evangelie. Jongens en meisjes vanaf groep 5 van de basisschool kunnen misdienaar worden. Jongeren die naar het vervolgonderwijs gaan, kunnen als acoliet in de liturgie fungeren.

Aanmelden kan bij:
Contactpersoon Kerkbestuur:
Hedy Lahaije