N.A.V. de “Tweede Coronagolf” het volgende:

  • Vanwege het coronavirus zijn er in de komende vier weken (persconferentie 13 oktober) geen kerkdiensten en vervallen de geplande intenties.

Het kerkbestuur heeft derhalve het volgende besluit genomen:

  • Gestichte jaardiensten worden met 1 jaar verlengd; indien u dit niet wilt verzoeken wij u dit kenbaar te maken aan ons secretariaat.
  • afzonderlijk bestelde intenties ( incl. 6 wekendiensten of jaardiensten) verschuiven naar een later tijdstip. U dient hiervoor zelf met ons secretariaat contact op te nemen.

Op zondagen is de kerk geopend van

10.30 uur tot 12.00 uur

Voor een rustig moment voor uzelf……….. door gebed, bezinning, of om een kaarsje aan te steken en een hostie te ontvangen.

Klik voor verdere (gedetailleerdere) informatie op de brief aan parochianen ivm coronamaatregelen  van het Kerkbestuur.

Welkom bij onze parochie.

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Dhr.  Hans Smeets (penningmeester)

Dubbelklik voor meer informatie op:  250 jarig jubileumfeest Agathakerk.