Beste Parochianen.
Voor de “BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK” 2021 kunt u vanaf dinsdag 30 november terecht onder de rubriek “beschouwingen” (blok rechts beneden op deze Home-pagina). 

NB: let op de aanpassingen (publicaties) kerkdiensten in de maand december ten gevolge van de actuele coronamaatregelen en download hier de voorlopig aangepaste vieringen parochie H. Agatha tijdens de Advent en Kerstdagen

Welkom bij onze parochie.

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Dhr.  Hans Smeets (penningmeester)