Beste site-bezoeker(s):

Klik voor ideeën van onze meneer pastoor Reijnen m.b.t. de voorbereiding en de viering van Kerstmis in Coronatijd op:

Advent en Kerstmis 2020

 

Welkom bij onze parochie.

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Dhr.  Hans Smeets (penningmeester)

Dubbelklik voor meer informatie op:  250 jarig jubileumfeest Agathakerk.