Welkom bij onze parochie.

Agathaspeld voor Jo Vliex
Eerder dit jaar is Jo Vliex, na 50 jaar trouwe dienst,  gestopt als penningmeester van het Missiecomité Eys-Nijswiller-Wahlwiller.   Aan het einde van de eucharistieviering op Wereldmissiedag, zondag 24 oktober, heeft pastoor Reijnen aan Jo de Agatha-speld uitgereikt als dank en waardering voor zijn inzet gedurende al die jaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze parochie hoort bij het bisdom Roermond. Pastoor drs. A.F.M.P. Reijnen, redemptorist (C.Ss.R.) is voorganger. Bisschoppelijk vicaris is pastor drs. A. Franssen. Hij assisteert pastoor Reijnen bij afwezigheid.

Het kerkbestuur is verantwoordelijk voor het pastoraat en voor het beheer van de eigendommen van de parochie. Drie leden vervullen de functies van vice -voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het dagelijks bestuur. Dat zijn momenteel respectievelijk dhr. Ben Grooten (vice voorzitter), dhr.  Ad. Broers (secretaris)  en Dhr.  Hans Smeets (penningmeester)