Skip to main content

Het federatiebestuur:
Het federatiebestuur Morgenster bestuurt de parochies en draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Het bestaat uit de pastoor (als voorzitter) en een vertegenwoordiging van parochianen uit de 3 parochies .

Het bestuur is eindverantwoordelijk voor het financiële beheer van de gebouwen en goederen en regelt ook de personeelszaken. Daarnaast adviseert het de pastoor met betrekking tot het pastoraal beleid en waakt het over het doen en laten in de parochie.