Skip to main content

Ieder jaar op Goede Vrijdag organiseert het cluster “Morgenster” (gez. parochies Eys, Wahl- en Nyswiller) de traditionele Kruisentocht van Eys, via Wahlwiller en Nyswiller terug naar Eys.
Het is een bijzonder mooie traditie op Goede Vrijdag. Een groot aantal pelgrims gaan elke Goede Vrijdag weer mee op de bijzondere Kruisentocht, vanaf de parochiekerk in Eys. Bij 14 veldkruizen op de route van de kruisentocht wordt even wordt stil gestaan bij het Lijden van Christus. In Nijswiller wordt er in de kantine van de voormalige voetbalclub SV Nyswiller een korte koffiepauze ingelast. Het is een prachtige gelegenheid iets meer te weten te komen over deze Rooms Katholieke Geloofsuiting op Goede Vrijdag.

Contactpersoon:
Ad Broers.