Skip to main content

Ieder jaar op Goede Vrijdag organiseert het cluster “Morgenster” (gez. parochies Eys, Wahl- en Nyswiller) de traditionele Kruisentocht van Eys, via Nijswiller en Wahlwiller terug naar Eys.
Het is een bijzonder mooie traditie op Goede Vrijdag. Wel honderd tot twee honderd pelgrims gaan elke Goede Vrijdag weer mee op de bijzondere Kruisentocht, vanaf de parochiekerk in Eys. Bij 14 veldkruizen op de route van de kruisentocht wordt even wordt stil gestaan bij het Lijden van Christus. In Nijswiller wordt bij café A Gen Baag een korte koffiepauze ingelast. Het is een pracht gelegenheid iets meer te weten te komen over deze Rooms Katholieke Geloofsuiting op Goede Vrijdag.

Contactpersoon:
Ad Broers.