Skip to main content

 

Liturgie is het geheel van voorgeschreven gebeden, ceremoniën en handelingen die een eredienst uitmaken. Zo spreekt men over de katholieke liturgie, de oosterse liturgie, etc.

Liturgie is in elke parochiegemeenschap het belangrijkste samenbindende element. De kerk kent verschillende soorten vieringen en diensten.
De meest oorspronkelijke vorm is de Eucharistieviering of Heilige Mis, waarin een priester voorgaat.