Periodiek vinden er gezinsvieringen plaats. Hier kunnen jullie met de hele familie naar toe komen. Tijdens een gezinsviering zingt vaak het kinderkoor o.l.v. Alf Franken. We proberen de teksten zo uit te kiezen dat jij ze goed kunt begrijpen.

Soms zitten alle kinderen rond het altaar om te luisteren naar het verhaal. Na het verhaal zal meneer pastoor in gesprek gaan met de kinderen om het verhaal verder uit te leggen. Soms blijven woorden moeilijk te begrijpen.

We proberen dan op een andere manier duidelijk te maken waar het verhaal over gaat. Zo doen we toneelstukjes, laten we plaatjes of tekeningen zien of we verzinnen iets anders leuks. In een kerkelijk jaar zijn altijd speciale momenten waarbij er óók een gezinsviering is.

Met Kerstmis is er op kerstavond en met Pasen op eerste paasdagmorgen altijd een gezinsviering. De kerk zit dan vol met gezinnen.

Kom je gauw eens kijken met jouw hele familie?