Skip to main content

Wat u aan kerkbijdrage betaalt, bepaalt uzelf. U kunt maandelijks, per kwartaal of per jaar betalen. In ons bisdom geldt voor 2024 een minimum bedrag aan kerkbijdrage van € 130,00 per jaar. Richtlijn is 1% van het netto inkomen van een huisgezin. Dit is echter geen verplichting.

Dingen van blijvende waarde zijn zeldzaam. Maar ze bestaan, en de kerk is er één van. Een plaats waar iedereen welkom is. Dat is iets van blijvende waarde. Ook mensen die geen speciale binding hebben waarderen de kerk vaak als ontmoetingsplek. We komen er samen voor de scharnier momenten in het leven, zoals doop en huwelijk en voor momenten van rouw en verdriet. Maar ook voor momenten van stilte en bezinning. We willen dit alles graag behouden en kunnen doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen. Om deze waarde te behouden willen wij graag alle inwoners van Eys in de gelegenheid stellen deel te nemen aan de kerkbijdrage.
De voornaamste bron van inkomsten voor een parochie is de bijdrage van onze gezinnen.  Om als parochie goed te kunnen functioneren, moet haar financiële basis gezond zijn. Wij weten dat dit alles veel geld kost. Voor hen die meedoen voor het bedrag van de minimum kerkbijdrage, zijn er een groot aantal diensten vrij van kosten, terwijl deze kosten wel in rekening gebracht worden aan hen die niet meedoen aan de kerkbijdrage.

U kunt maandelijks, per kwartaal of per jaar meedoen via bankrekeningnummers:
•    NL79RABO0115100385 (Rabobank)
t.n.v. Parochie H. Agatha, Eys onder vermelding van “kerkbijdrage” en uw adres.

Download hier uw:  Aanmeld- wijzigingsformulier kerkbijdrage 2024

Wat zijn uw kosten voor deelname aan de kerkbijdrage:
In ons bisdom geldt voor 2024 een minimum kerkbijdrage per jaar van € 130,–. Richtlijn is 1% van het netto inkomen van een huisgezin. Hoewel wij u zeer erkentelijk zijn als u voldoet aan deze richtlijn(en) zijn deze voor niemand verplichtend. Het is voor onze parochie belangrijk dat iedereen meedoet. Hiermee drukken we uit dat ieder naar vermogen mede verantwoordelijk is voor onze hele parochiegemeenschap.

Parochianen, die gedurende 5 jaar (per jaar) een minimumbedrag aan kerkbijdrage hebben betaald, zijn vrijgesteld van het betalen voor een huwelijks- of jubileumviering alsmede voor een uitvaart. Dit minimumbedrag is voor 2024 € 95,00.
In alle andere gevallen zal alléén de totale bijdrage over de laatste vijf jaar, voorafgaande aan de betreffende kerkdienst, op de rekening in mindering gebracht worden.

Toch is de kerkbijdrage geen ‘uitvaartverzekering’: het is een teken van verantwoordelijkheid voor de parochiegemeenschap waarvan we samen deel uitmaken.