Skip to main content

Schoolcatechese

In het lesprogramma van de basisschool is ruimte voor schoolcatechese. De leerkrachten verzorgen deze lessen, soms in samenwerking met de kapelaan. De verbinding tussen school en kerk komt ook tot uitdrukking tijdens begin- en eindvieringen van het schooljaar en de, in samenwerk met de gezinsmissengroep voorbereide, vieringen in advent- en vastentijd.

Contactpersoon:
Kapelaan Siju