Hanzon Vocaal in 2020 50 jaar: (in Coronatijd)

I.v.m. de maatregelen rond het coronavirus kunnen we u op dit moment mededelen dat Hanzon Vocaal voornemens is de geplande activiteiten op een ander (later) moment door te laten gaan.
Dit betreft (voor nu) alleen de dinershow die in april gepland stond. De hieraan deelnemende mensen/gasten zijn hierover geïnformeerd.
M.b.t. de geplande opluisteringen van “kerkelijke vieringen” zoals o.a.:
* maandag 1 juni H.Mis 2e Pinksterdag,
* zondag 21 juni viering 250 jaar kerkwijding St. Agathakerk,
* zondag 20 december kerstconcert
* zaterdag 26 december H.Mis 2e Kerstdag
zullen de richtlijnen van ons Kerkbestuur bepalend zijn en gevolgd worden.
Het doorgaan van zowel de donateursactie (24 t/m 28 aug.) alsook het feest b.g.v. het 50-jarig jubileum (10 oktober) zijn afhankelijk van de (corona)-situatie op dat moment. Hier zal dus later een beslissing genomen worden.