Het parochieblad “van deur tot deur”, wordt naast deze internetpagina, huis-aan-huis bezorgd bij alle gezinnen van de parochie.
Medewerkers en verspreiders helpen pro Deo bij de totstandkoming en bezorging.
Belangstellenden die niet binnen de parochiegrenzen wonen, kunnen het blad per post toegezonden krijgen.

Artikelen voor plaatsing in het parochieblad kunnen aangeleverd te worden per e-mail: h.agatha.eys@hetnet.nl

Parochieblad “van deur tot deur” verschijnt 12 maal per jaar.
Vrijwillige bijdragen voor de bestrijding van de onkosten zijn altijd welkom.

Contactpersoon:
Ad Broers