Met Beloken Pasen 24 april 2022 hoopt Vins Siju Bysingh ( Siju), geboren en getogen in het plaatsje Kanyakumari, de priesterwijding te ontvangen in de kathedraal van het bisdom Kottar in het zuidelijkste puntje van India. Zijn droom, of beter nog de vurigste wensdroom van zijn moeder, gaat dan in vervulling.

Na zijn wijding zal hij dan pastoor Bronneberg in onze parochie (en de parochies Nyswiller en Wahlwiller) ondersteunen als kapelaan.
U kunt kapelaan Vins Siju Bysingh persoonlijk (telefonisch) bereiken onder nummer: 043 4511243 (mobiel: 06 18242777)