Skip to main content

Zaterdag 8-6-2024.

INZAMELINGSACTIE KLEDING GROOT SUCCES

Op zaterdag 25 mei heeft het Missitecomité de inzamelingsactie gehouden van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Dankzij de hulp van vele vrijwilligers is de actie zeer succesvol verlopen. Ook de weergoden hebben gelukkig goed meegewerkt. Na wat motregen rond 9.00uur, werd het droog en konden de vrijwilligers met ophalen beginnen.

Op het kermisplein in Eys stonden twee grote containers gereed, waarin de opgehaalde kleding etc. werd verzameld. De totale opbrengst was 8650 kg, bijna 9 ton. Dat is een geweldig resultaat. De opbrengst van de ingezamelde kleding, textiel en schoeisel is bestemd voor de projecten van de Gorettistichting in India. Deze staan in het teken van hulp aan de allerarmsten.

Het Missiecomité bedankt alle mensen die kleding hebben gedoneerd en natuurlijk alle vrijwilligers die geholpen hebben met flyeren en met ophalen.

Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die op onderstaande adressen afgeven: Pastorie, Wezelderweg 14, Eys. Fam.Didden, Hoebigerweg 33, Eys (onder carport), 043-4511851. Fam.Sevarts, Nachtegaalstraat 9, Eys, tel. 043-4512034. Dhr.Hendriks, De Reijmer 12, Reijmerstok, tel. 043-4572026. Mevr.Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller, tel. 043-4512382. Dhr.Hendriks, Einderstrat 9, Wahlwiller, tel.043-4512241.

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 06-50218760.

Dinsdag 21-5-2024.

ZATERDAG 25 MEI – GROTE INZAMELINGSACTIE KLEDING

Het missiecomité houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in een deel van onze gemeente en wel in de plaatsen Gulpen, Ingber, De Hut, Reijmerstok, Wijlre, Stokhem, Etenaken, Elkenrade, Wahlwiller, Nijswiller, Eys, Eyserheide, Trintelen en Wittem (Wittemer Allee en Van Plettenbergweg).

De opbrengst is ook nu weer bestemd voor de Gorettistichting. Zij ondersteunt daarmee de projecten van Zr.Maria Goretti in India. Deze staan in het teken van hulp aan de allerarmsten. Een belangrijk doel is kinderen de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Tevens wordt het hele gezin, waar nodig, financieel ondersteund met huisvesting of medische hulp. Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie kan de Gorettistichting steeds veel kinderen en hun families helpen. De stichting stelt het op prijs wanneer de actie uw aandacht krijgt en dat u uw gebruikte kleding, textiel en schoeisel zoveel mogelijk opspaart tot zaterdag 25 mei. Alle ingezamelde kleding wordt volledig hergebruikt.

De kledingactie wordt gehouden op zaterdag 25 mei a.s. U wordt verzocht de zak(ken) op die dag voor 9.00 uur op de stoep te zetten. In de loop van de ochtend, worden deze dan opgehaald.

Ook wanneer u niet in een van de bovengenoemde plaatsen woont en u heeft gebruikte kleding die u wilt aanbieden, kunt u telefonisch contact opnemen met 06-50218760 of u kunt een e-mail sturen naar jfmurlings@hotmail.com. Voor meer informatie over de Gorettistichting kunt u de site www.gorettistichting.nl raadplegen.

********************************************

Vrijdag 8 december 2023. 

Aanmelden activiteiten voor senioren Agathahöfke in Eys

Envida organiseert in Eys wekelijks activiteiten voor senioren. Deze worden georganiseerd voor mensen vanaf 65 jaar. Wanneer u op zoek bent naar gezelligheid of u wil graag andere inwoners van Eys ontmoeten, dan bent u van harte welkom. De activiteiten vinden plaats op dinsdag van 14.00uur tot 16.00uur en op woensdag van 10.30uur tot 16.00uur. Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Zo is er op de woensdagochtend een geheugentraining. De dinsdag- en woensdagmiddag wordt besteed aan activiteiten; zoals kaarten, kienen, creatieve workshops en samen eten. U kunt ook zelf ideeën aandragen van dingen die u graag zou willen doen. Wanneer u graag wil deelnemen of wanneer u wat meer informatie wil, neem dan contact op met:

* Seniorenproject Agathahofke, telefoon 043-6043539
* Zorgoverleg parochie H.Agatha Eys, telefoon 043-4511243
* Melden tijdens de activiteiten in het Agathahöfke, Wezelderweg 3A in Eys

Deelname aan de activiteiten is gratis. Het team van het Agathahofke vindt het fijn om nieuwe deelnemers te kunnen verwelkomen, want ‘hoe meer zielen, hoe meer vreugd’.