Skip to main content

 

 

 

MIVA kerkdeurcollecte 2023

De Stichting Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller houdt op zaterdag 26 augustus en zondag 27 augustus de jaarlijkse kerkdeurcollecte ten behoeve van de MIVA. Dit jaar wordt uw aandacht gevraagd voor het arme en uitgestrekte noorden van Kenia, waar Zuster Pauline dag en nacht werkt om onderwijs bereikbaar te maken voor de allerarmsten. Eigen vervoer is daarbij cruciaal. Het leven is bikkelhard in de uitgestrekte en gortdroge provincie Isiolo in Kenia. Meer dan 50 procent van de bevolking leeft onder de armoedegrens. Omdat ouders op zoek moeten naar een bron van inkomen of eten, of zelfs omdat ze zijn omgekomen, blijven kinderen alleen achter. Ze gaan niet naar school, terwijl juist onderwijs de vicieuze cirkel van armoede kan doorbreken. Zr. Pauline spoort verlaten kinderen op en helpt ze naar school, ook al is onderwijs soms op meer dan vier uur afstand. Eigen vervoer is daarbij cruciaal. Eén auto is voor Zuster Pauline en haar collega’s niet genoeg in dit enorme gebied. Tijdens de kerkcollecte in augustus zamelt MIVA geld in voor nog vier stevige auto’s die opgewassen zijn tegen het ruige landschap in Kenia, zodat nog meer kinderen naar school kunnen. Op de site www.miva.nl treft u meer informatie aan. Het Missiecomite hoopt dat velen het werk van Zr. Pauline en haar collega-hulpverleners zullen steunen. U kunt ook helpen door een bedrag over te maken op rekeningnummer NL33 RABO 0361 5389 28 ten name van St.Missiecomité, onder vermelding van “collecte MIVA 2023”. Hartelijk dank!

 

 

 

 

DEKENALE BEDEVAART NAAR BANNEUX OP DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2023

Het thema van dit jaar is: Leid ons naar Jezus.
Het programma ziet er als volgt uit:

– 08.30 uur:  Vertrek uit Eys vanaf kermisplein
– 11.00 uur:  Plechtige Hoogmis
– 14.00 uur:  Gebedsweg van de Genadekapel naar de Bron
– 15.00 uur:  Lof met ziekenzegening
– 16.30 uur: Thuisreis

Wanneer u graag wilt deelnemen, dan kunt u zich aanmelden bij het secretariaat van onze parochie op maandagochtend of donderdagmiddag (tel. 043-4511243). U kunt zich ook aanmelden bij Hedy Lahaije, Jose Niessen of Jo Urlings. De kosten bedragen € 18,00 per persoon. Aanmelden kan tot 20 juli.  Ook rolstoelgebruikers kunnen mee indien ze zelf voor begeleiding zorgen. Let op! Als de rolstoelgebruikers wel in de bus kunnen zitten, moet de rolstoel opklapbaar zijn. We hopen op veel deelnemers!
Wanneer u nog vragen heeft kunt u telefonisch contact opnemen met 06-50218760.

**********************************************

GESLAAGDE KLEDINGACTIE – IEDEREEN BEDANKT

Op zaterdag 3 juni heeft de St.Missiecomité Eys – Nijswiller – Wahlwiller de jaarlijkse inzamelingsactie gehouden van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel. Ook dit jaar weer een zeer geslaagde actie, mede dankzij de hulp van de vrijwilligers. Op het kermisplein in Eys stonden twee grote containers gereed, waarin de opgehaalde kleding etc. werd verzameld. Het totale resultaat was ruim 8,5 ton. De opbrengst is bestemd voor de projecten van de Gorettistichting in India, welke in het teken staan van hulp aan de allerarmsten.

De St.Missiecomité bedankt alle mensen die kleding etc. hebben gedoneerd en natuurlijk alle vrijwilligers die geholpen hebben met flyeren en met het ophalen van de kleding.

Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die op onderstaande adressen afgeven:
Pastorie, Wezelderweg 14, Eys
Dhr.J.Senden, Wittemerweg 13, Eys, tel. 043-4511203
Fam.Didden, Hoebigerweg 33, Eys (onder carport), 043-4511851
Fam.Sevarts, Nachtegaalstraat 9, Eys, tel. 043-4512034
Dhr.Hendriks, De Reijmer 12, Reijmerstok, tel. 043-4572026
Mevr.Jongkamp, Ireneweg 10, Nijswiller, tel. 043-4512382
Dhr.Hendriks, Einderstrat 9, Wahlwiller, tel.043-4512241
Heeft u nog vragen of wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 06-50218760.

********************************

GROTE INZAMELINGSACTIE KLEDING OP ZATERDAG 3 JUNI

De Stichting Missie Comité Eys-Nijswiller-Wahlwiller houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in de gemeente Gulpen-Wittem. De actie wordt gehouden in de plaatsen Gulpen, Ingber, De Hut, Reijmerstok, Wijlre, Stokhem, Etenaken, Elkenrade, Wahlwiller, Nijswiller, Eys, Eyserheide, Trintelen en Wittem (Wittemer Allee en Van Plettenbergweg).

De opbrengst is ook nu weer bestemd voor de Gorettistichting. Zij ondersteunt daarmee de projecten van Zr.Maria Goretti in India. Deze staan in het teken van hulp aan de allerarmsten. Een belangrijk doel is kinderen de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Tevens wordt het hele gezin, waar nodig, financieel ondersteund met huisvesting of medische hulp. Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie kan de Gorettistichting steeds veel kinderen en hun families helpen. De stichting stelt het op prijs wanneer de actie uw aandacht krijgt en dat u uw gebruikte kleding, textiel en schoeisel zoveel mogelijk opspaart tot zaterdag 3 juni. Een grote opbrengst betekent vanzelf dat er meer mensen geholpen kunnen worden.

De kledingactie wordt gehouden op zaterdag 3 juni a.s. U wordt verzocht de zak(ken) op die dag voor 9.00 uur op de stoep te zetten. Deze worden in de loop van de ochtend opgehaald.

Ook wanneer u niet in een van de bovengenoemde plaatsen woont en u heeft gebruikte kleding die u wilt aanbieden, kunt u telefonisch contact opnemen met 06-50218760 of u kunt een e-mail sturen naar jfmurlings@hotmail.com. Voor meer informatie over de Gorettistichting kunt u de site www.gorettistichting.nl raadplegen.

*******************************************

Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller

Vastenactie 2023:  In de Goede week heeft het missiecomité de collecte gehouden ten behoeve van de jaarlijkse Vastenactie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. De collecte heeft het mooie bedrag  opgeleverd van € 2035,00. Hartelijk dank aan alle donateurs en collectanten die meegeholpen hebben de Vastenactie tot een succes te maken.

Excursie Rd4: Op woensdag 3 mei gaan de leden van het missiecomité op excursie naar de Rd4. Daar wordt tekst en uitleg gegeven over de verwerking van afval in het algemeen en in het bijzonder de verwerking van gebruikte kleding en textiel.

Kledinginzamelingsactie 2023: De jaarlijkse kledingactie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 3 juni. De opbrengst is ook dit jaar weer bestemd voor de projecten van Zuster Maria Goretti in India.

Mensen die graag mee willen helpen bij de activiteiten van het missiecomité zijn van harte welkom. De activiteiten zijn gericht op het inzamelen van middelen ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden. Wilt u meer informatie dan  kunt u een mail sturen naar:  jfmurlings@hotmail.com of bellen met 06-50218760.

*******************************************

Wekelijkse activiteiten voor senioren in Agathahöfke.

Er worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: sjoelen, kaarten, kienen, geheugentraining en creatieve workshops.
Deze activiteiten zijn op dinsdag van 14.00 uur – 16.00 uur en op woensdag
van 10.30 uur – 16.00 uur.

Mensen die graag willen deelnemen zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met:
* Sevagram Klantenservice telefoon 0900 777 4 777
* Parochie H.Agatha Eys telefoon 043-4511243
* Melden tijdens de activiteiten in het Agathahöfke, Wezelderweg 3A in Eys

Op woensdag kunt u, vanaf 12.00 uur, tegen betaling, een warme maaltijd gebruiken. Er zijn geen vaste kosten verbonden aan uw deelname.