Skip to main content

GROTE INZAMELINGSACTIE KLEDING OP ZATERDAG 3 JUNI

De Stichting Missie Comité Eys-Nijswiller-Wahlwiller houdt ook dit jaar weer een inzamelingsactie van gebruikte kleding, schoeisel en huishoudtextiel in de gemeente Gulpen-Wittem. De actie wordt gehouden in de plaatsen Gulpen, Ingber, De Hut, Reijmerstok, Wijlre, Stokhem, Etenaken, Elkenrade, Wahlwiller, Nijswiller, Eys, Eyserheide, Trintelen en Wittem (Wittemer Allee en Van Plettenbergweg).

De opbrengst is ook nu weer bestemd voor de Gorettistichting. Zij ondersteunt daarmee de projecten van Zr.Maria Goretti in India. Deze staan in het teken van hulp aan de allerarmsten. Een belangrijk doel is kinderen de mogelijkheid te geven onderwijs te volgen, zodat ze op eigen benen kunnen staan. Tevens wordt het hele gezin, waar nodig, financieel ondersteund met huisvesting of medische hulp. Met de opbrengst van deze jaarlijkse actie kan de Gorettistichting steeds veel kinderen en hun families helpen. De stichting stelt het op prijs wanneer de actie uw aandacht krijgt en dat u uw gebruikte kleding, textiel en schoeisel zoveel mogelijk opspaart tot zaterdag 3 juni. Een grote opbrengst betekent vanzelf dat er meer mensen geholpen kunnen worden.

De kledingactie wordt gehouden op zaterdag 3 juni a.s. U wordt verzocht de zak(ken) op die dag voor 9.00 uur op de stoep te zetten. Deze worden in de loop van de ochtend opgehaald.

Ook wanneer u niet in een van de bovengenoemde plaatsen woont en u heeft gebruikte kleding die u wilt aanbieden, kunt u telefonisch contact opnemen met 06-50218760 of u kunt een e-mail sturen naar jfmurlings@hotmail.com. Voor meer informatie over de Gorettistichting kunt u de site www.gorettistichting.nl raadplegen.

*******************************************

Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller

Vastenactie 2023:  In de Goede week heeft het missiecomité de collecte gehouden ten behoeve van de jaarlijkse Vastenactie. De opbrengst is dit jaar bestemd voor de slachtoffers van de burgeroorlog in Zuid-Soedan. De collecte heeft het mooie bedrag  opgeleverd van € 2035,00. Hartelijk dank aan alle donateurs en collectanten die meegeholpen hebben de Vastenactie tot een succes te maken.

Excursie Rd4: Op woensdag 3 mei gaan de leden van het missiecomité op excursie naar de Rd4. Daar wordt tekst en uitleg gegeven over de verwerking van afval in het algemeen en in het bijzonder de verwerking van gebruikte kleding en textiel.

Kledinginzamelingsactie 2023: De jaarlijkse kledingactie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 3 juni. De opbrengst is ook dit jaar weer bestemd voor de projecten van Zuster Maria Goretti in India.

Mensen die graag mee willen helpen bij de activiteiten van het missiecomité zijn van harte welkom. De activiteiten zijn gericht op het inzamelen van middelen ten behoeve van projecten in ontwikkelingslanden. Wilt u meer informatie dan  kunt u een mail sturen naar:  jfmurlings@hotmail.com of bellen met 06-50218760.

*******************************************

Wekelijkse activiteiten voor senioren in Agathahöfke.

Er worden onder andere de volgende activiteiten georganiseerd: sjoelen, kaarten, kienen, geheugentraining en creatieve workshops.
Deze activiteiten zijn op dinsdag van 14.00 uur – 16.00 uur en op woensdag
van 10.30 uur – 16.00 uur.

Mensen die graag willen deelnemen zijn van harte welkom. Zij kunnen contact opnemen met:
* Sevagram Klantenservice telefoon 0900 777 4 777
* Parochie H.Agatha Eys telefoon 043-4511243
* Melden tijdens de activiteiten in het Agathahöfke, Wezelderweg 3A in Eys

Op woensdag kunt u, vanaf 12.00 uur, tegen betaling, een warme maaltijd gebruiken. Er zijn geen vaste kosten verbonden aan uw deelname.