Skip to main content

Parochieraad Eys:
De uitvoerende werkzaamheden op het gebied van financiën, gebouwen, landerijen, personeel, administratie, etc. wordt in elke parochie gedaan door een groep van vaste vrijwilligers die niet door het bisdom worden aangesteld.  Zij worden bij het uitvoeren van hun taken aangestuurd door het federatiebestuur.

De parochieraad Eys bestaat uit de volgende personen met elk zijn eigen taakgebied:

VoornaamNaamFunktie/Taak
SijuBysinghKapelaan: pastorale zaken/liturgie en diaconie.
HansSmeetsBestuurslid federatie/penningmeester/landerijen.
AdBroersBestuurslid federatie/contactpersoon verengingen en vrijwilligers/begraafplaats/processies/collectanten.

JoséNiessen-BergerHuishoudelijke zaken pastorie/lector/zorggroep/pastoraatsgroep/interieur kerk.
Jo UrlingsParochieblad
?????vacatureCiviele zaken kerk en pastorie/onderhoudscontracten en SIM.
HedyLahaije-BoonKoster/misdienaars/zorggroep/ziekencommunie.
BenGrootenAdviseur.
Pietvan LooWebsitebeheerder.
JetBeckers-MerxParochiekantoor.
RietJeukens-HermansParochiekantoor
TonReijnenEmeritus pastoor/pastorale ondersteuning.
AndréFranssenEmeritus pastor/pastorale ondersteuning