Skip to main content

Geachte parochianen,

Hierbij deelt het kerkbestuur u mede dat de tarieven voor bepaalde diensten en grafrechten vanaf 1 januari 2024 wijzigen. Het tarief voor de minimum kerkbijdrage wordt € 95,- per jaar.  Hier volgt een korte uitleg waarom het kerkbestuur zich hiertoe genoodzaakt ziet.

Download hier de Tarieven Federatie Morgenster 2024 EWN

Alle diensten zijn mogelijk dankzij de beschikking over een goed verzorgd kerkgebouw en de inzet van  de pastoors en van vele vrijwilligers. Evenals in ieder huishouden kunnen deze voorzieningen er niet zijn zonder een solide financiële basis.

De kerkbijdrage is feitelijk de jaarlijkse contributie die de leden bijdragen aan de parochie H. Agatha van Eys. En de kerk is de ontmoetingsplaats waarbij we ons geloof samen beleven.
Het is een misverstand te denken dat de inkomsten komen van de burgerlijke of kerkelijke overheid. De inkomsten worden gevormd door de giften van de parochianen middels de kerkbijdrage, de tarieven voor de misintenties, de opbrengsten van de collectes en de grafrechten. De uitgaven bestaan o.a. uit het onderhoud en de energiekosten voor ons kerkgebouw, begraafplaats en pastorie, de vergoeding voor de pastoor en pastor etc. Helaas constateren we dat in- en uitgaven niet meer in balans zijn. Met name de jonge generatie doet niet of nauwelijks mee aan de kerkbijdrage.

Graag willen wij middels deze brief alle parochianen die al deelnemen aan de kerkbijdrage daarvoor hartelijk  danken en hen aansporen om minimaal de vastgestelde kerkbijdrage voor het jaar 2024 te voldoen.

Ook is in 2002 de Euro ingevoerd en dat zien wij nog steeds (!) aan de niet afgeronde of aangepaste bedragen (bv. 50 Gulden is Euro 22,69). Vriendelijk verzoeken wij deze parochianen om de bedragen te herzien en aan te passen.

Verder willen wij parochianen die nog niet deelnemen aan de kerkbijdrage, aansporen om hieraan toch te gaan deelnemen, omdat het in stand houden van onze parochie in de vorm die we kennen niet vanzelfsprekend is. Als we bv. terugdenken aan het jubileum van pastoor Reijnen en zien hoeveel parochianen hier aan deelnemen en zich hierbij betrokken voelen, terwijl ze geen kerkbijdrage voldoen, is dat een vreemde gewaarwording.

Download hier het Aanmeld- wijzigingsformulier kerkbijdrage (23-1)

Download hier de Tarieven Federatie Morgenster 2024 EWN