De parochieraden van Eys en Wahlwiller hebben  momenteel geen vertegenwoordiger in het Liturgisch beraad. Daar staan de vacatures voor open.

Dhr.AntonReijnenVoorzitter (em. pastoor).
Dhr.TheoDahlmansSecretaris.
Mevr.MarielleBeckersEys.
Mevr.MarijPasmansEys.
Dhr.Alf FrankenEys.
???????????????Parochieraad H. Agatha Eys.
Dhr.Andries DelnoyNyswiller.
Dhr. LeoKlerksNyswiller.
???????????????Parochieraad H. Cunibertus Wahlwiller.