De parochieraden van Eys en Wahlwiller hebben  momenteel geen vertegenwoordiger in het Liturgisch beraad. Daar staan de vacatures voor open.

KapelaanSijuBysinghVoorzitter
Dhr.TheoDahlmansSecretaris.
Mevr.MarielleBeckersEys.
Mevr.MarijPasmansEys.
Dhr.Alf FrankenEys.
Dhr.Andries DelnoyNyswiller.
Dhr. Michel PrickenNyswiller.