Skip to main content

De parochieraden van Eys en Wahlwiller hebben  momenteel geen vertegenwoordiger in het Liturgisch beraad. Daar staan de vacatures voor open.

KapelaanSijuBysinghVoorzitter
Dhr.TheoDahlmansSecretaris.
Mevr.MarielleBeckersEys.
Mevr.MarijPasmansEys.
Dhr.Alf FrankenEys.
Dhr.Andries DelnoyNyswiller.
Dhr. Michel PrickenNyswiller.