Skip to main content

Het Liturgisch Beraad buigt zich over de vernieuwing van vormen van samen vieren. Verder houdt dit overlegorgaan van vrijwilligers zich bezig met de planning van de vieringen, wisselt ervaringen uit, evalueert en stimuleert nieuwe initiatieven.

De vieringen bij huwelijken, jubilea en uitvaarten hebben hun eigen plaats in de kerk. Samen met de familie wordt de liturgie samengesteld, de lezingen uitgekozen en de muziek bepaald, wat deze vieringen een heel persoonlijk karakter geeft. Op de hoogtepunten van het kerkelijk jaar, t.w. Kerstmis, Pasen en Pinksteren zijn er altijd meerdere feestelijke vieringen waaruit een keuze gemaakt kan worden.

Het doel van het liturgisch beraad is het creatief invulling geven aan de liturgische perioden van het kerkelijk jaar op basis van de kerkelijke voorschriften. Onderlinge informatie-uitwisseling en afstemming zijn belangrijke onderdelen van het beraad.

De leden van het liturgisch beraad maken op hun beurt weer deel uit van diverse subgroepen, zoals de gezinsmiswerkgroep, de groep lectoren en de kerkelijke zangkoren. Jaarlijks wordt een liturgische- en koorplanning gemaakt.