Skip to main content

De pastorie
De “pastorie” is eigendom van de parochie H. Agatha en wordt sinds 9 februari 2022 permanent bewoond door diake-kapelaan Vins Siju Bysingh (roepnaam: Siju).

Het secretariaat van de onze parochie H. Agatha en de “Federatie Morgenster”  is hier gevestigd en functioneert ook vanuit de pastorie.

Naast de huisvesting van kapelaan Siju en het secretariaat dient een gedeelte van het gebouw (linker gedeelte) als kopieer- en archiefkamer, vergaderruimte voor de Parochiefederatie Morgenster, de parochieraad en de diverse werkgroepen van de parochie H. Agatha.