De pastorie
De pastorie was oorspronkelijk de woning van de pastoor en is heden ten dage nog steeds zo ingericht, ofschoon onze pastoor hier niet permanent woont. Momenteel werkt onze pastoor vanuit de pastorie in zijn kantoor met ontvangstruimte. Verder heeft de penningmeester van het kerkbestuur ook een kantoorruimte ter beschikking. Het secretariaat van onze parochie is ook hier gevestigd en werkt ook vanuit de pastorie. Op de pastorie vinden ook de diverse vergaderingen/samenkomsten plaats van o.a. het kerkbestuur en de diverse werkgroepen van onze parochie .