Skip to main content

Voor het beheer van het kerkhof is door het parochiebestuur een vrijwilliger als beheerder aangesteld. Met ingang van 1 juni 2021 is dit Dhr. Ad Broers. Deze beheerder heeft de dagelijkse leiding en het beheer van de begraafplaats. De beheerder is bevoegd om namens het bestuur opdrachten te verlenen met betrekking tot het beheer van de begraafplaats en om namens het bestuur grafrechten te verlenen. Men is hierbij gebonden aan het Reglement begraafplaats  van de parochie H. Agatha Eys.  De beheerder is ook het aanspreekpunt voor aannemers, zoals steenhouwers die op de begraafplaats, in opdracht van de grafrechthouder en/of bestuur werkzaamheden verrichten.

Het kerkhof wordt deels door een groep vrijwilligers onderhouden.
Enkele werkzaamheden zijn: het maaien van het gras, het verwijderen van onkruid rondom de graven, snoeien van kleine en grote hagen, paden sneeuwvrij maken  en het schoonhouden van de paden. Andere voorzieningen c.q. werkzaamheden worden uitgevoerd door ter zake gespecialiseerde bedrijven. Belangrijke beslissingen en grotere uitgaven worden in het parochiebestuur besproken.