Het doel van het missie comité is o.a.:

  • het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners.
  • de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
  • het ondersteunen van Landelijk alsook regionaal gekozen projecten met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenaktie, een jaarlijkse kledingactie, kerkdeurcollecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

 

Contactpersoon/voorzitter:
Wij zoeken een vrijwilliger!!!!!