VASTENACTIE
De jaarlijkse huis-aan-huiscollecte voor de Vastenactie door de leden van het Missiecomité gaat dit jaar vanwege de coronavirus-maatregelen niet door.

Wilt u een bijdrage storten om de Vastenactie 2020 te steunen dan kan dit op  bankrekeningnummer:  NL68RABO 0147 51 6625   t.a.v. jhvliex  ( Missiecomité Eys-Wahl-Nijswiller)

Het doel van het missie comité is o.a.:

  • het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners.
  • de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
  • het ondersteunen van Landelijk alsook regionaal gekozen projecten met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenaktie, een jaarlijkse kledingactie, kerkdeurcollecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

 

Contactpersoon/voorzitter:
Nader te benoemen.