Skip to main content
Het missie-comité is een stichting die valt onder de parochies Eys, Nyswiller en Wahlwiller en staat bij de Kamer van Koophandel onder nummer 80275095 ingeschreven als:
“Stichting Missiecomité Eys – Nyswiller – Wahlwiller”.
Het bestuur van de Stichting bestaat uit:        
* Ben Mullenders – voorzitter
* Jo Urlings – secretaris
* Miet Didden – penningmeester
* Marleen Quadakkers – bestuurslid

Contactgegevens:
* adres: Hoebigerweg 33 – 6287 AR Eys
* telefoon: 06-50218760
* e-mail: jfmurlings@hotmail.com   of   h.agatha.eys@hetnet.nl
* Banknummer: NL33 RABO 0361 5389 28

Het doel van het missie comité is o.a.:

  • het ondersteunen van projecten in de te missioneren gebieden in de wereld die leiden tot een menswaardiger bestaan voor hun bewoners.
  • de inwoners van het werkgebied te informeren over en bewust te maken van de noden in de wereld;
  • het ondersteunen van Landelijk alsook regionaal gekozen projecten met middelen die voortkomen uit de jaarlijkse Vastenaktie, een jaarlijkse kledingactie, kerkdeurcollecte in het laatste weekend van het kerkelijk jaar en op andere legitieme wijze verworven inkomsten.

Actuele activiteiten van het missie-comité kunt u vinden onder:  Home>Communicatie>Activiteiten.