Skip to main content

Volwassenencatechese

Onder de noemer ‘bezinning’ krijgt de volwassenencatechese vorm en inhoud in onze parochie. Twee maal per jaar, voorbereiding pasen en kerstmis wordt er aan de parochianen van het cluster “Morgenster” de mogelijkheid geboden elkaar te ontmoeten tijdens een bezinningsmorgen, waarbij thema’s die met geloven te maken hebben de revue passeren. Dit leidt steeds weer tot een inspirerende gedachtewisseling die ons geloven verdiept en de verbinding tussen de mensen in onze parochie versterkt.

Contactpersoon:
Kapelaan Siju