Skip to main content

Onze parochie H. Agatha Eys maakt samen met de parochies Nijswiller en Wahlwiller deel uit van de “Parochie-Federatie Morgenster”. Het federatiebestuur Morgenster bestuurt de parochies en draagt de algehele verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller.

De bestuursleden van deze “Parochie-Federatie” krijgen een formele benoeming door het bisdom Roermond  op voordracht van de pastoor.

Op termijn zal deze federatie, samen met de parochies Gulpen, Wijlre, Mechelen, Epen en Slenaken opgaan in het “Parochie-Cluster-Gulpen”