Onze parochie Eys werkt samen met de parochies Nijswiller en Wahlwiller. We noemen deze samenwerking het cluster “Morgenster”.  Download hier de lijst kerkbesturen Cluster per 01-01-2020   

Het bisdom verwacht dat die clustering nog verder gaat dan deze kleine kerkdorpen in de gemeente Gulpen-Wittem. Meerdere parochies uit de kerkdorpen moeten zich verenigen in een samenwerkingsverband.

We zetten kleine stappen in de goede richting. Zo zijn er al over diverse onderwerpen afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld over de tarieven. Ook wordt er nagedacht over een overkoepelend bestuur.