Mw. Hedy Lahaye is lid van het zorgoverleg van de parochie H. Agatha in Eys.
Ze bezoekt de zieken in de parochie H. Agatha en brengt hen rond de 1e Vrijdag van de maand de
H. Communie.
U kunt Hedy bereiken op 043 451 2780.