Skip to main content

Met het begrip pastoraat wordt aangegeven dat iemand geestelijke verzorging krijgt. Degene die deze zorg verleent wordt ook wel “pastor” genoemd.
Van oudsher is het begrip gekoppeld aan christelijke geestelijke verzorging die door een geestelijke wordt uitgevoerd. Dit kan een pastoor zijn, een voorganger, maar ook andere kerkleden (al dan niet met een speciale functie op dit terrein) kunnen deze taak vervullen.

 

Onze parochiale pastorale werkgroep adviseert het kerkbestuur op het gebied van dit pastoraat.
Het overleg probeert het pastorale veld van de parochie te overzien aan de hand van doelen/taken van de parochie. Dat zijn viering, verkondiging/catechese, dienstbaarheid en gemeenschapsopbouw.

 

Vrijwilligers van deze werkgroep doen suggesties die bijzondere aandacht verdienen. Aan de hand daarvan wordt een beleidsplan gemaakt voor vier jaar.
Alle voorstellen komen bij het kerkbestuur op de agenda. Verwacht wordt dat het bestuur beslissingen neemt.