Skip to main content

Doopcatechese

Ter voorbereiding op het doopsel van hun kindje bespreken de ouders de aankomende doopviering en wat die voor hen en voor hun kindje betekent. De wijze waarop invulling aan de viering wordt gegeven, de oude gebruiken en de teksten die daarbij worden gebruikt passeren de revue. De voorbereiding en de begeleiding zijn in handen van de kapelaan.

Contactpersoon:
Kapelaan  Siju.