Skip to main content

De termen diaconie en diaconaat zijn nauw met elkaar verbonden. Het diaconaat omvat het diaconale werk (het ‘maatschappelijk werk’ van de kerk), terwijl de diaconie de instantie binnen de kerk is die bij uitstek – maar niet uitsluitend – verantwoordelijk is voor het diaconale werk. De moderne diaconie richt zich op het “sociale domein”.

 

De laatste jaren is daar veel verandering in gekomen. Wij zien ouderen, jongeren, kinderen, nieuwe armen, vluchtelingen. We vinden er eenzaamheid, ziekte, honger, uitgesloten zijn, mishandeling, verslaving.
Als parochie proberen we hierop in te spelen via het zorgoverleg.
De leden van dit overleg komen regelmatig bij elkaar. Om te praten over maatschappelijke problemen in de parochie, maar vooral ook om dingen te organiseren en daarmee parochianen te helpen die het moeilijk hebben.

De leden van het zorgoverleg komen vier keer per jaar bij elkaar. Indien nodig wordt de medewerking van Sevagram gevraagd. Leden van het zorgoverleg zijn de ‘voelsprieten’ van onze parochie.  Pastoor Reijnen is adviseur