Lectoren (m/v) verlenen hun medewerking aan de liturgie door het lezen van de Bijbellezingen bij de Dienst van Woord, het voorbidden van de voorbede en intenties en (aan het eind van de viering) de mededelingen. Ook assisteren zij de priester bij het uitreiken van de heilige Communie.
Van lectoren wordt verwacht dat zij het lezen van de teksten zorgvuldig voorbereiden

NaamLector
Lector* = tevens Avondwake
Mw. Maud PrakkenLector*
Dhr. Theo DahlmansLector*
Mw. José Niessen Lector*
Mw. Hedy LahayeLector*
Mw. Marij PasmansLector*
Mw. Maria DahlmansLector
Mw. Els LoomansLector
Mw. Tiny MullendersLector
Mw. Conny HendrixLector
Dhr. Jack DuckersLector
Mw. Gerrie PelzerLector