Skip to main content

Lectoren (m/v) verlenen hun medewerking aan de liturgie door het lezen van de Bijbellezingen bij de Dienst van Woord, het voorbidden van de voorbede en intenties en (aan het eind van de viering) de mededelingen. Ook assisteren zij de priester bij het uitreiken van de heilige Communie.
Van lectoren wordt verwacht dat zij het lezen van de teksten zorgvuldig voorbereiden

NaamLector
Lector* = tevens Avondwake
Dhr. Theo DahlmansLector*
Mw. José Niessen Lector*
Mw. Hedy LahaijeLector*
Mw. Marij PasmansLector*
Mw. Els LoomansLector
Mw. Tiny MullendersLector
Mw. Conny HendrixLector
Dhr. Jack DuckersLector
Mw. Gerrie PelzerLector
Dhr. Pierre HeinenLector