Adventsbezinning in klooster te Mamelis zaterdag 15 december, Kerstconcert 16 december.

By | Nieuws

Afbeeldingsresultaat voor klooster mamelisOok dit jaar wordt door de pastoraatsgroep van de Morgenster (het samenwerkingsverband van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller) de Adventsbezinning georganiseerd in Mamelis. Aanvang is om 9.00 uur en de bijeenkomst eindigt om ca. 12.15 uur. Prior Touw van de Benedictijnen is bereid gevonden de ochtend inhoudelijk in te vullen. We beginnen met deelname aan een getijdengebed en het volgen van de H. Mis. Aanmelding via ons secretariaat kan tot 10 december; wees op tijd, want er kunnen maximaal 25 personen deelnemen !

 

Gerelateerde afbeelding

Kerstconcert 16 december 2018 om 16.00 uur in H.Agatha kerk te Eys.

Met medewerking van :
Kinderkoor Eys                                                                               o.l.v. Alf Franken
Harmonie “St. Agatha”                                                                 o.l.v. Paul Oligschläger
Carmen Huppertz                                                                          Sopraan saxofoon
Willy Huppertz                                                                                Piccolo trompet
Pieter Nass                                                                                       Zang
Andrea Senden                                                                              Orgel
Kerkelijk Zangkoor “St. Cecilia”                                                 o.l.v. Jan Kokkelmans
Dameskoor “Octavia“                                                                   o.l.v. Jan Kokkelmans
Zangkoor “Hanzon Vocaal”                                                        o.l.v. Jo Smeets.
José Niessen (overweging)

Samenzang: Wij komen tezamen.

Kinderkoor.
1. Dag ster grote ster; Gerard van Amstel
2. Rudolf het leuke rendier; Amerikaans kerstlied
3. Als de lichtjes doven; Kinderen voor kinderen
4. Niets is cooler dan kerstfeest; Kinderen voor kinderen

Harmonie St. Agatha
Driving home for Christmas

Pieter Nass/ Andrea Senden
Mary’s Boy Child

Octavia/St. Cecilia
Kerstliederen uit Duistland, Nederland, Engeland, Frankrijk en Polen.
1. O Jesulein süss; Bach
2. Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit; Stolz
3. Herders hij is geboren
4. Away in a manger
5. Chanson joyeuse
6. Lulajze Jezuniu

Harmonie st. Agatha: Carmen Huppertz/Willy Huppertz/Andrea Senden
Concert van Antonia Vivaldi in 3 delen.

Overweging door José Niessen

Pauze en collecte

Harmonie
Christmas Festival

Pieter Nass/Andrea Senden
Cantique de Noëll

Harmonie
Morgen kommt der Weihnachtsman

Hanzon Vocaal
1. Closer to Heaven
2. Merry Christmas Everyone
3. Somewhere in my Memory
4. Winter Wonder

Samenzang: Nu zijt wellekome

 

 

Opbrengst receptie 60-jarig priesterfeest meneer pastoor Reijnen.

By | Nieuws

Het resultaat van de actie voor 2 goede doelen b.g.v. mijn 60-jarig priesterfeest in september j.l. heeft me overdonderd. De som die allen samen hebben opgebracht bedraagt: 9.575, 52, bijna tienduizend euro dus. Dat mag zonder overdrijving formidabel genoemd worden. De ene helft van het bedrag gaat naar de vorming/opleiding van ‘kindmoeders’ in de Congo, die vaak aan de kost moeten zien te komen voor zichzelf en hun kind(eren); de andere helft gaat naar een project van mijn klasgenoot in Brazilië, dat zich bezig houdt met afkicken en vorming van verslaafde jongeren. Het eerste project wordt ondernomen vanuit de Congolese Redemptoristen en ondersteund door de Vlaamse Redemptoristen en hun Clemensactie. (U weet dat mijn heilige medebroeder Clemens Maria Hofbauer (gest. 1820) patroon is in ‘hopeloze zaken’. Welnu, ik vermoed dat hij tegenwoordig aardig wat te doen heeft). Het geld is inmiddels overgemaakt. Wat zullen de mensen, die onder genoemde projecten vallen, blij zijn. Men heeft mij verzekerd dat iedere euro goed terecht komt. Namens allen aan wie het geld ten goede komt mag ik allen die hebben bijgedragen hartelijk danken voor hun steun. Het heeft ook mijzelf goed gedaan en gesteund in mijn werk, waarvan ik hoop dat het u ten goede mag komen. Het Evangelie is nog altijd een heel eigen wegwijzer op onze weg naar menswording. Nogmaals heel, heel hartelijk dank.

A. Reijnen C.Ss.R. pastoor

OVERLEDENEN NOV. 2017 TOT NOV. 2018

By | Nieuws

Namen van overledenen nov. 2017 tot nov. 2018.         

Miep Tijchon – Havenith
Wim Lemmens
Hub Mommers
Pierre Hambuckers
Otto Janusch
Peter Reinders
Wim Gulpen
José Schouteten – v.d. Berg
Riet Smeets – van WerschAfbeeldingsresultaat voor allerzielen 2018
Nelly van de Weyer – Bremen
Mia Lauvenberg – van Rijswijk
Paula Canisius – Houben
Nieke Rasing – Vroemen
Billa Schreuders – Aarts
Jo Sauren
Jacob Schreuders
Mia Thijssen
Mia Gulpen – Boon
Joan Van Wersch – Heuijerjans
Leo Haambuckers
An Rameckers
Ennie Eijgelshoven – Olischlager
Jetta Bindels – Bartholomé

Eerste H. Communie en het Vormsel …….. het waren mooie vieringen.

By | Nieuws

Onze parochie mag met tevredenheid terugzien op zowel de viering van 1e Communie als die van het H. Vormsel. Het waren mooie vieringen. De ouders en mevr. M. Pasmans hebben gezorgd voor het thema en de teksten van de 1e Communieviering. Ook alles wat dienstig was bij de voorbereiding en de versiering is door hen verzorgd. Onze basisschool met zijn leerkrachten was weer dienstverlenend, zodat de lessen voor 1e Communie en H. Vormsel op school konden plaatsvinden.

De lessen ter voorbereiding op het H. Vormsel waren toevertrouwd aan de heren Th.Dahlmans (Eys) en B. Gootjes (Nijswiller). Laatstgenoemde deed eerder mee bij de vormselvoorbereiding toen de basisschool van Wahlwiller nog bestond. Ze hadden te maken met een groep geïnteresseerde leerlingen. De voorbereiding geschiedde aan de hand van 12 bijbelfilmpjes, waarop de kinderen in konden gaan in het gesprek dat daarop volgde. De viering met als voorganger pastoor T. Storcken, voormalige vicaris Missiezaken van ons bisdom, sprak –naar ik hoor- de aanwezige kinderen, ouders, familie en parochianen heel goed aan. We mogen in onze parochie blij zijn, dat dergelijke vieringen, mede door de bereidheid tot samenwerking en concrete inzet, in onze parochie mogelijk zijn. Ze bevorderen een positieve instelling in het leven. Moge het nog lang zo blijven.
AR.   pastoor.

Zondag 3 Juni: Sacramentsprocessie naar de Piepert.

By | Nieuws

Afbeeldingsresultaat voor foto processie eysOp zondag 3 juni a.s. om 09:00 uur vertrekken wij met de Sacramentsprocessie naar de Piepert. Hopelijk mogen we rekenen op een talrijke deelname aan deze tocht van bezinning en gebed, symbool van ons samen onderweg zijn door het leven, gedragen door ons geloof.

Een samen beleefde stilte in ons prachtige landschap kan ons aanzetten tot verwondering voor het vele mooie en voor dankbaarheid, dat we hier mogen leven.  Bij onverhoopt slecht weer gaat de processie niet door en is om 09:00 uur de H. Mis in de kerk.

 

Pastoor Reijnen 60 jaar priester

By | Nieuws

Op zondag 9 september gaan we het 60-jarig priesterfeest van onze pastoor Ton Reijnen vieren.

Na zij gymnasiale studies aan het Klein Seminarie van de Redemptoristen, trad hij in het noviciaat te ’s Hertogenbosch, waar hij 6 september 1952 “bekleed” werd en op 9 september 1953 zijn Eerste Geloften aflegde. Vervolgens begon hij aan zijn hogere studies ( filosofie en theologie ) te Wittem. Op 17 september 1958 werd hij aldaar priester gewijd.

Net zoals in september 2008, toen wij zijn gouden priesterfeest vierden, willen wij ook dit jaar onze pastoor een mooi en onvergetelijk feest aanbieden. Naast de speciale diensten in Nijswiller om 8 september en Wahlwiller op 16 september zal het in Eys op zondag 9 september het officiële feest gevierd worden, te beginnen met een plechtige hoogmis om 11.00 uur, gevolgd door een receptie.

Museum Schat van Simpelveld zoekt vrijwilligers!!!!!

By | Nieuws

Museum de Schat van Simpelveld
http://www.deschatvansimpelveld.nl/

Geschiedenis
Museum de Schat van Simpelveld is gevestigd in het statige klooster Huize Loreto. Toen in 1875 alle kloosterorden werd bevolen om Duitsland te verlaten, streek de Congregatie van de Zusters van het arme kind Jezus neer in het nabijgelegen Simpelveld. Sinds hun intrek in dit gebouwencomplex, wordt vanuit Simpelveld de congregatie, die is verspreid over meerdere werelddelen, bestuurd. Op deze plek werden ook kinderen opgevangen en verzorgd en werd er lesgegeven. In de Zuid-Limburgse ateliers werden de mooiste paramenten en wassen beelden gemaakt. Uiteindelijk bleven de zusters tot 2012 met veel toewijding actief in Huize Loreto. Toen werd het besluit genomen om terug te keren naar Aken.

Afbeeldingsresultaat voor schat van simpelveld

Het museum
Zes jaar later, in 2018, opent het Museum de Schat van Simpelveld, dat de meest indrukwekkende stukken op een waardige en aansprekende manier tentoonstelt. Maar het is ook een plek waar de kennis en kunde van ruim een eeuw kunstproductie wordt overgedragen aan een nieuwe generatie. De zusters zelf spelen daarbij, zowel voor als achter de schermen, een belangrijke rol.

De vrijwilligers
Het bestuur en de medewerkers van het museum kunnen niet zonder de inzet van tientallen vrijwilligers. Van kaartverkoop tot museumwinkel en van rondleiding tot onderzoek gebeurt dankzij de inzet van vrijwilligers. Heeft u ook interesse om u aan te sluiten bij het leukste vrijwilligersteam? Stuur dan een e-mail: info@deschatvansimpelveld.nl