Bijzondere Heilige Missen in februari 2019.

By | Nieuws

Zaterdag 2 februari 2019 om 19.00 uur:
Viering (gezinsmis) Maria Lichtmis en tevens Blasius zegen.

Zaterdag 9 februari 2019 om 19.00 uur:
Viering Heilige Agatha met medewerking van Harmonie Sint Agatha en Relikwie verering.

Zaterdag 23 februari 2019 om 19.00 uur:
Dialectmis met medewerking van CV de Öss, CV de Össkes, Auwwiever vereniging, Palmclub, Zangkoor St. Cecilia en/of Dameskoor Octavia.

Naast onze reguliere diensten willen wij de bovenstaande diensten bijzonder onder uw aandacht brengen.

Kerstmis: Nieuws en actuele informatie.

By | Nieuws

H. Missen en diensten rond de feestdagen.

Zaterdag 22 dec. 19.00 uur 4de advent (tevens boeteviering)

Zondag 23 dec. 9.45 uur Geen H. Mis

Maandag 24 dec. 18.00 uur Gezinsmis
23.00 uur Nachtmis

Dinsdag 25 dec. 9.45 uur 1ste Kerstdag

Woensdag 26 dec. 11.00 uur 2de Kerstdag

Zaterdag 29 dec. 19.00 uur Geen H. Mis

Zondag 30 dec. 9.45 uur Afsluiting afgelopen jaar

Maandag 31 dec. 19.00 uur Geen H. Mis

Dinsdag 1 januari 2019: 11.00 uur Nieuwjaarsmis.

 

Adventsbezinning in klooster te Mamelis zaterdag 15 december, Kerstconcert 16 december.

By | Nieuws

Afbeeldingsresultaat voor klooster mamelisOok dit jaar wordt door de pastoraatsgroep van de Morgenster (het samenwerkingsverband van de parochies Eys, Nijswiller en Wahlwiller) de Adventsbezinning georganiseerd in Mamelis. Aanvang is om 9.00 uur en de bijeenkomst eindigt om ca. 12.15 uur. Prior Touw van de Benedictijnen is bereid gevonden de ochtend inhoudelijk in te vullen. We beginnen met deelname aan een getijdengebed en het volgen van de H. Mis. Aanmelding via ons secretariaat kan tot 10 december; wees op tijd, want er kunnen maximaal 25 personen deelnemen !

 

Gerelateerde afbeelding

Kerstconcert 16 december 2018 om 16.00 uur in H.Agatha kerk te Eys.

Met medewerking van :
Kinderkoor Eys                                                                               o.l.v. Alf Franken
Harmonie “St. Agatha”                                                                 o.l.v. Paul Oligschläger
Carmen Huppertz                                                                          Sopraan saxofoon
Willy Huppertz                                                                                Piccolo trompet
Pieter Nass                                                                                       Zang
Andrea Senden                                                                              Orgel
Kerkelijk Zangkoor “St. Cecilia”                                                 o.l.v. Jan Kokkelmans
Dameskoor “Octavia“                                                                   o.l.v. Jan Kokkelmans
Zangkoor “Hanzon Vocaal”                                                        o.l.v. Jo Smeets.
José Niessen (overweging)

Samenzang: Wij komen tezamen.

Kinderkoor.
1. Dag ster grote ster; Gerard van Amstel
2. Rudolf het leuke rendier; Amerikaans kerstlied
3. Als de lichtjes doven; Kinderen voor kinderen
4. Niets is cooler dan kerstfeest; Kinderen voor kinderen

Harmonie St. Agatha
Driving home for Christmas

Pieter Nass/ Andrea Senden
Mary’s Boy Child

Octavia/St. Cecilia
Kerstliederen uit Duistland, Nederland, Engeland, Frankrijk en Polen.
1. O Jesulein süss; Bach
2. Es blüht eine Rose zur Weihnachtszeit; Stolz
3. Herders hij is geboren
4. Away in a manger
5. Chanson joyeuse
6. Lulajze Jezuniu

Harmonie st. Agatha: Carmen Huppertz/Willy Huppertz/Andrea Senden
Concert van Antonia Vivaldi in 3 delen.

Overweging door José Niessen

Pauze en collecte

Harmonie
Christmas Festival

Pieter Nass/Andrea Senden
Cantique de Noëll

Harmonie
Morgen kommt der Weihnachtsman

Hanzon Vocaal
1. Closer to Heaven
2. Merry Christmas Everyone
3. Somewhere in my Memory
4. Winter Wonder

Samenzang: Nu zijt wellekome

 

 

Opbrengst receptie 60-jarig priesterfeest meneer pastoor Reijnen.

By | Nieuws

Het resultaat van de actie voor 2 goede doelen b.g.v. mijn 60-jarig priesterfeest in september j.l. heeft me overdonderd. De som die allen samen hebben opgebracht bedraagt: 9.575, 52, bijna tienduizend euro dus. Dat mag zonder overdrijving formidabel genoemd worden. De ene helft van het bedrag gaat naar de vorming/opleiding van ‘kindmoeders’ in de Congo, die vaak aan de kost moeten zien te komen voor zichzelf en hun kind(eren); de andere helft gaat naar een project van mijn klasgenoot in Brazilië, dat zich bezig houdt met afkicken en vorming van verslaafde jongeren. Het eerste project wordt ondernomen vanuit de Congolese Redemptoristen en ondersteund door de Vlaamse Redemptoristen en hun Clemensactie. (U weet dat mijn heilige medebroeder Clemens Maria Hofbauer (gest. 1820) patroon is in ‘hopeloze zaken’. Welnu, ik vermoed dat hij tegenwoordig aardig wat te doen heeft). Het geld is inmiddels overgemaakt. Wat zullen de mensen, die onder genoemde projecten vallen, blij zijn. Men heeft mij verzekerd dat iedere euro goed terecht komt. Namens allen aan wie het geld ten goede komt mag ik allen die hebben bijgedragen hartelijk danken voor hun steun. Het heeft ook mijzelf goed gedaan en gesteund in mijn werk, waarvan ik hoop dat het u ten goede mag komen. Het Evangelie is nog altijd een heel eigen wegwijzer op onze weg naar menswording. Nogmaals heel, heel hartelijk dank.

A. Reijnen C.Ss.R. pastoor

OVERLEDENEN NOV. 2017 TOT NOV. 2018

By | Nieuws

Namen van overledenen nov. 2017 tot nov. 2018.         

Miep Tijchon – Havenith
Wim Lemmens
Hub Mommers
Pierre Hambuckers
Otto Janusch
Peter Reinders
Wim Gulpen
José Schouteten – v.d. Berg
Riet Smeets – van WerschAfbeeldingsresultaat voor allerzielen 2018
Nelly van de Weyer – Bremen
Mia Lauvenberg – van Rijswijk
Paula Canisius – Houben
Nieke Rasing – Vroemen
Billa Schreuders – Aarts
Jo Sauren
Jacob Schreuders
Mia Thijssen
Mia Gulpen – Boon
Joan Van Wersch – Heuijerjans
Leo Haambuckers
An Rameckers
Ennie Eijgelshoven – Olischlager
Jetta Bindels – Bartholomé

Eerste H. Communie en het Vormsel …….. het waren mooie vieringen.

By | Nieuws

Onze parochie mag met tevredenheid terugzien op zowel de viering van 1e Communie als die van het H. Vormsel. Het waren mooie vieringen. De ouders en mevr. M. Pasmans hebben gezorgd voor het thema en de teksten van de 1e Communieviering. Ook alles wat dienstig was bij de voorbereiding en de versiering is door hen verzorgd. Onze basisschool met zijn leerkrachten was weer dienstverlenend, zodat de lessen voor 1e Communie en H. Vormsel op school konden plaatsvinden.

De lessen ter voorbereiding op het H. Vormsel waren toevertrouwd aan de heren Th.Dahlmans (Eys) en B. Gootjes (Nijswiller). Laatstgenoemde deed eerder mee bij de vormselvoorbereiding toen de basisschool van Wahlwiller nog bestond. Ze hadden te maken met een groep geïnteresseerde leerlingen. De voorbereiding geschiedde aan de hand van 12 bijbelfilmpjes, waarop de kinderen in konden gaan in het gesprek dat daarop volgde. De viering met als voorganger pastoor T. Storcken, voormalige vicaris Missiezaken van ons bisdom, sprak –naar ik hoor- de aanwezige kinderen, ouders, familie en parochianen heel goed aan. We mogen in onze parochie blij zijn, dat dergelijke vieringen, mede door de bereidheid tot samenwerking en concrete inzet, in onze parochie mogelijk zijn. Ze bevorderen een positieve instelling in het leven. Moge het nog lang zo blijven.
AR.   pastoor.