Overlijdensberichten

Mw. A. Boots – Lendfers

By 1 april 2020 No Comments

Op woensdag 1 april is in de leeftijd van 77 jaar overleden:
Mw. A.M.G. Boots – Lendfers.  Echtgenote van dhr. J. Boots. (Op de Kamp 1a)

De plechtige uitvaartdienst zal worden gehouden op maandag april  om 13.00 uur in de parochiekerk van
de H. Agatha te Eys.

Wegens de maatregelen t.g.v. het coronavirus zal de uitvaart in besloten kring plaatsvinden.