Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd (vrijdag 8 maart 2024)

By 8 maart 2024No Comments

Vrijdag 08 maart: Hosea 14, 2-10; Marcus 12, 28b-34

“De Heer, onze God, is de enige Heer; heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.” En daarna komt dit: “Heb uw naaste lief als uzelf.” Er zijn geen geboden belangrijker dan deze.’ 

Medegelovigen, de heilige bisschop Augustinus heeft ooit een boekje geschreven dat heet ‘Speculum’, wat ‘Spiegel’ betekent. Zoals wij goed in de spiegel kijken of alles goed en netjes zit, zo zou het ook goed zijn om geregeld naar ons innerlijk te kijken en om erop te letten of wij na verloop van tijd een beetje veranderd zijn, betere mensen zijn geworden.

In het evangelie van vandaag staat de liefde voor God voorop en boven alles. Deze woorden zijn geen simpele instructies, maar een oproep tot een transformerende liefde die ons hele wezen doordringt en onze relaties met God en onze medemens vormgeeft. Liefhebben met heel ons hart, ziel, verstand en kracht betekent dat onze liefde voor God allesomvattend moet zijn. Het is een liefde die ons verheft boven onze eigen belangen en ons verbindt met de diepte van Gods genade. Het is belangrijk op te merken dat Jezus niet alleen spreekt over het gebod om onze naaste lief te hebben, maar ook om onszelf lief te hebben. Dit is geen egoïsme, maar een erkenning van onze eigen waarde als geliefde kinderen van God. Als we onszelf niet kunnen liefhebben, zullen we moeite hebben om anderen lief te hebben zoals Jezus ons heeft opgedragen. Bovendien is ieder van ons geroepen. Jezelf beminnen betekent je roeping beminnen, haar koesteren, dankbaar omdat God je persoonlijk heeft gekozen om een bepaalde weg in je leven te gaan.

Als we deze dubbele geboden in ons leven naleven, liefde voor God en liefde voor onze naaste als onszelf zullen we merken dat ons geloof levendiger wordt, onze relaties rijker worden en onze wereld een betere plek wordt om te wonen. Laten we daarom vastberaden zijn om deze liefde in praktijk te brengen, wetende dat het de kern vormt van ons christelijk getuigenis en ons leven vervult met Gods vrede en zegen.

De woorden “je moet je naaste liefhebben als jezelf” zijn zó snel uitgesproken, binnen drie seconden, maar wij hebben een leven lang nodig om te leren ècht lief te hebben. Proberen wij: niet oordelen, van harte vergeven, goed zijn voor iedereen, óók voor hen die het kwade doen. Een prachtige opdracht, maar ook een grote. Gelukkig ontvangen wij hier Gods liefde, kracht, troost en wijsheid om het ook daadwerkelijk te kunnen volbrengen.

Moge de Heer ons helpen om deze geboden van liefde in ons leven te verankeren, opdat we ware leerlingen van Christus kunnen zijn.

AANBEVELINGEN:

*Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt

*Lees de aangeboden tekst en vraag u af: wat heb ik gelezen?

*Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist hebt gelezen?

*Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?

*Probeer dat weer te geven in een gebed tot God/Jezus Christus met uw eigen woorden.

*Blijf nog even stil en ga verder met uw bezigheden.

Laten we bidden

Vader, leer ons U lief te hebben
vanuit de diepte van ons hart,
met heel onze ziel, met heel ons verstand
en met al onze kracht.
Laat onze liefde voor U de bron zijn
van al onze daden en beslissingen.
Help ons om onze naasten lief te hebben
zoals we zelf ook onze diepste kern beminnen.
Moge onze liefde voor de naaste
uw grenzeloze liefde weerspiegelen.
In Jezus Christus, onze Heer.
Amen.

Kapelaan Siju.