Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd (12-3-2024)

By 13 maart 2024maart 14th, 2024No Comments

Dit is de lezing van dinsdag 12 maart

Johannes 5 1-3a 5-16

JEZUS Ging naar een Joods feest in Jeruzalem.  In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met vijf zuilen gangen, dat is in het hebreeuws  Betzata  Daar lagen een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. Er was ook een iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen, Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: “ Wilt u gezond worden?” De zieke antwoordde “Heer als het water gaat bewegen is er niemand die mij er in te helpen, ik probeer het wel, maar altijd is er een ander die voor mij gaat.

Jezus zei “ sta op, neem uw mat op en loop. Meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. De joden zeiden tegen de man die genezen was “het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te dragen” De man zei tegen hen “ De gene die mij genezen heeft zei tegen mij “ pak uw mat op en loop.” Wie zei dat tegen u? vroegen ze. Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zoveel mensen waren.

Later kwam Jezus hem tegen in de tempel, en zei tegen hem “ U bent nu gezond zondig daarom niet meer anders zal u iets ergers overkomen. De man ging aan de joden vertellen dat het Jezus was die hem gezond gemaakt had.

Het was dat Jezus zulke dingen deed op sabbat dat de joden Hem wilden vervolgen.

Aanbeveling:
Kies een moment waarin u niet afgeleid wordt.
Lees de aangeboden tekst nog een keer en vraag u af wat heb ik gelezen
Laat wat u gelezen hebt even bezinken  en vraag u af, kan ik het met eigentijdse woorden weergeven?
Lees de tekst nog een keer. Blijf even stil en vraag u af of er nog wat toe te voegen valt aan wat u zojuist  hebt gelezen.
Vraag u af wat de betekenis van wat u overwogen hebt concreet kan betekenen voor uw eigen leven?
Probeer dat weer te geven in een gebed tot God /Jezus Christus met uw eigen woorden.

 Wat heb ik gelezen:
In plaats van blijdschap over de genezing van de man, ontstaat er een discussie over het overtreden van de regels van de sabbat. Daarom willen de joden Jezus vervolgen.
Dan lees ik dat de man zegt ik heb niemand.”  Een paar woorden waar een enorme teleurstelling en eenzaamheid uit spreekt.
Ook in deze tijd, is het soms dat geen mens om je heen op je let of bereid is om te helpen.
Denk aan de oorlog b.v in Oekraine en andere oorlogslanden. Maar ook hier in eigen land stad of dorp zijn vele mensen eenzaam Een luisterend oor, of aangeboden hulp kan veel goeds doenEenzaamheid is een van de grootste problemen van deze tijd.

 Gebedje:
Ik bid voor alle mensen in oorlogsgebieden die hun familie en vrienden zien vertrekken naar veiliger gebieden. Zij moeten lijdzaam toe zien dat zij al hun vrienden en familie misschien niet meer terug zien. Dan kan de eenzaamheid snel toeslaan. Laten we bidden dat voor al die eenzame mensen altijd iemand is om voor hen te zorgen en te bidden. Amen.

kapelaan Siju.