Skip to main content
beschouwingen

BEZINNING 40-DAGENTIJD 2024 (27-2-2024)

By 27 februari 2024No Comments

Vastenoverweging 27 februari – 2e week.

 Vandaag lezen en herlezen we uit het boek Jesaja hoofdstuk 1, de verzen 10 en 16 t/m 20 en uit het evangelie van Mattheüs hoofdstuk 23, de verzen 1 t/m 12. Zorg daarbij voor een rustig moment en laat deze teksten tot u doordringen. Uit deze teksten is een kleine selectie gemaakt. Het centrale thema in beide gekozen tekstdelen is het naleven van de wet van God en het aansporen tot een godsvruchtige levensstijl.  Probeer dan antwoorden te vinden op de vragen hieronder.

Inleiding op Jesaja 1, 10. 16-20

 Jesaja profeteerde een lange periode, van ± 750-690 v. Chr. Hij begon zijn bediening onder Koning Uzzia van Juda, zette die voort onder de koningen Achaz en Hizkia. Waarschijnlijk stierf Jesaja de marteldood onder koning Manasse. Hij was toen ongeveer 90 jaar. De steden Sodom en Gomorra waarvan de ondergang in Genesis 19 wordt beschreven, werden het beeld van verdorvenheid en onderdrukking. Wat betreft het wassen waren de Joden vertrouwd met rituele wassingen. De profeet zet een stap verder: was niet alleen de buitenkant, maar ook wat binnen in je leeft. De rode kleuren zijn een mogelijke verwijzing naar misdaden die met bloed te maken hebben. Het zwaard is hier het beeld voor oorlog.

Jesaja 1, 10. 16-17
10 Hoor het woord van de HEERE, leiders van Sodom! Neem de wet van onze God ter ore, volk van Gomorra!
16 Was u, reinig u! Doe uw slechte daden van voor Mijn ogen weg! Houd op met kwaad doen, 17 leer goed te doen, zoek het recht! Help de verdrukte, doe de wees recht, bepleit de rechtszaak van de weduwe!

Inleiding op Mattheus 23, 1-12

 Mozes nam een prominente plaats in binnen het geloofsverhaal van de Israëlieten, als leraar van de Wet. Degenen die hem opvolgden in die rol, de schriftgeleerden en de farizeeën, leken het perspectief te hebben verloren. Hun uiterlijke gedrag was in strijd met de geest van de wet. De felheid waarmee Jezus de farizeeërs terechtwijst is vaak verrassend. Hij die gastvrij en barmhartig is voor zondaars lijkt dat niet te kunnen opbrengen voor de religieuze leiders en hun hypocriete dubbele moraal.

 Matteüs 23, 2-3

2 “Op de leerstoel van Mozes hebben de schriftgeleerden en de Farizeeën plaats genomen.  3 Doet en onderhoudt daarom alles wat zij u zeggen, maar handelt niet naar hun werken; want zelf handelen ze niet naar hun woorden”.

Vragen:
Wat is religie voor mij? Draagkracht of een last? Een kwestie van liefde of van wet? Kan ik mezelf herkennen in de farizeeër – de farizeeër in mij? Is juist deze vastentijd niet  de tijd om ook onze binnenkant te reinigen?

Gebed

We leven in een wereld waarin eer en prestige heel belangrijk kunnen zijn. Heer, uw weg is er een van nederigheid en waarheid. U brengt de machtigen ten val en verheft de nederigen (Lucas 1:52). Help ons om ons hart meer op dat van U te laten lijken, zodat armoede, eenvoud en waarheid centraal staan in ons leven en in onze relaties.

Michel Jongkamp