Skip to main content
Preken

Zondag 21-4-2024; 4e zondag van Pasen (Roepingen Zondag) 2024

By 22 april 2024No Comments

Broeders en zusters,  Roepingen zondag, is een dag die is toegewijd aan het reflecteren over onze unieke roeping in het leven. Het is een dag waarop we erkennen dat iedere persoon, zonder uitzondering, een roeping heeft ontvangen van God. Deze roeping roept ons op om ons leven te wijden aan liefde, dienstbaarheid en het nastreven van het Hogere goed.

In het Evangelie van vandaag  horen we Jezus spreken over zichzelf als ‘de Goede Herder’ die zijn leven geeft voor zijn schapen. Hij toont ons het voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde en toewijding. Net zoals de goede herder zijn kudde kent en bereid is om alles op te geven voor hun welzijn, zo kent God ook elk van ons en roept ons tot een leven van liefdevolle dienstbaarheid aan anderen.

Soms kan het moeilijk zijn om onze roeping te herkennen te midden van de drukte en afleidingen van het moderne leven. Terwijl ik de komende week al mijn 2 jarige priesterwijdingsdag ga vieren, kijk ik terug naar mijn eigen roepingsverhaal. Op16 jarige leeftijd zou het voor mij ondenkbaar zijn geweest om zelfs maar te overwegen om priester te worden. Ik kan me nog herinneren hoe de gedachte aan het priesterschap voor het eerst in mij opkwam. Ook ik kan mij de elementen van twijfel herinneren en de angst in mijn hart tijdens de opleiding. Maar ik herinner me ook het moment van ‘ja, God heeft iets met mij te maken.’

Toen ik op 17-jarige leeftijd was, begon ik mijn priesteropleiding. Ik vond dat heel moeilijk om verder te komen. Omdat ik de studie en het priesterleven moeilijk vond. Maar ik ging regelmatig naar mijn geestelijke begeleider voor spirituele begeleiding en ondersteuning. Hij zei me dat ik moest nadenken over het levensverhaal van Pastoor van Ars, omdat hij precies dezelfde situatie ervoer als ik. “Maar als je een echte roeping hebt, zal God je niet in de steek laten”. Op dat moment was ik heel zeker van één ding: Als God mij echt nodig heeft, ook al zou ik van hem weg gaan, zou hij mij terugbrengen. Zo is mijn leven verder gegaan.

Maar toen ik met de filosofie opleiding begon, kwam er een echt moment van twijfel en onzekerheid over mijn roeping. Ik dacht echt dat ik zou stoppen en in een ander vak zou verder studeren aan de universiteit. Maar God had een ander plan voor mij. Op een dag kwamen andere studenten naar mij toe met een verzoek: Op 4 augustus vieren wij het feest van Pastoor van Ars, die dag is altijd een grote feestdag op het seminarie. Dit jaar spelen zij een toneelstuk over het levensverhaal van Pastoor van Ars. Ze vroegen mij om de rol van Pastoor van Ars te spelen. Dat was voor mij echt verrassend, want ik werd echt geïnspireerd door zijn leven. Maar toch had ik meteen ‘nee’ gezegd, omdat ik van plan was om met de priesteropleiding te stoppen.

Maar drie dagen voor het feest kwamen ze weer naar mij toe en zeiden dat ze alles hadden voorbereid, maar op het laatste moment werd de persoon die de rol van Pastor van Ars speelde ziek en werd opgenomen in het ziekenhuis. Ze hadden geen andere optie dan dat ik die rol over zou nemen. In deze situatie had ik ook geen andere optie en kon ik geen ‘nee’ zeggen, dus zei ik tegen hen: “Ja, ik doe het”. Dat was het moment waarop mijn leven omdraaide. Ik speelde de rol van Pastoor van Ars. Dat programma bleek uitstekend te zijn en verliep beter dan ze hadden verwacht. Na het programma kreeg ik een nieuwe naam. Ik was niet langer Siju, maar ‘Pastoor van Ars.’ Vanaf dat moment veranderde alles in mijn leven en veranderde ik mijn beslissing en voelde dat misschien God iets met mij te maken heeft. En ik begon Gods doel met mij te onderzoeken.

Beste mensen, roepingen zondag herinnert ons eraan dat God ons allen heeft geschapen met een uniek doel en dat Hij ons roept om dat doel te vervullen met vrijgevigheid en liefde. Het is een uitnodiging om stil te staan bij onze eigen roeping in ons leven. Om te luisteren naar de fluisteringen van ons hart en om ons leven te wijden aan datgene wat ons echt vervult en betekenis geeft.

Roepingen zijn niet alleen voorbehouden aan hen die zich wijden aan een religieus leven als priesters, broeders of zusters. Hoewel deze roepingen van onschatbare waarde zijn voor de Kerk en de wereld, zijn er ook talloze andere manieren waarop we onze roeping kunnen vervullen in het dagelijks leven. Of het nu is als ouders, leraren, artsen, kunstenaars, vrijwilligers in de kerk, of in welke andere rol dan ook, we worden allemaal geroepen om onze gaven en talenten te gebruiken voor het welzijn van anderen en voor de glorie van God. En Gods glorie is dat wij een dienstbare betekenis hebben voor elkaar.

Laten we op deze dag bidden voor een dieper begrip van onze roeping en de moed om deze te volgen, wetende dat God altijd met ons is op onze reis.  Amen.

Kapelaan Siju.