Skip to main content
Preken

Donderdag 9 mei 2024: Hemelvaartsdag

By 11 mei 2024No Comments

Hemelvaartsdag

Broeders en zusters, Vroeg of laat worden we allemaal in ons leven geconfronteerd met de dood van mensen die ons dierbaar zijn. Dat weten velen onder ons uit eigen ervaring, omdat we afscheid hebben moeten nemen van een geliefde, dikwijls ook van meer dan één geliefde. Lichamelijke aanwezigheid is er niet meer, en dat is heel pijnlijk. Geen gelegenheid meer tot een hartelijk gesprek, een lach, een kus, een knuffel. Niet meer samen zijn. En toch is er geen afwezigheid, de geestelijke verbondenheid blijft, zelfs op een Hoger niveau, maar is niet tastbaar.  Om ons heen en in onze beleving blijft de geliefde aanwezig in ons gemis, in ons verdriet, in onze herinneringen, in onze gesprekken met anderen, in de bloemetjes bij de foto en aan het graf.

Zeker, de leerlingen voelden hetzelfde bij de dood van Jezus. Zij herinnerden zich zijn belofte toen Hij tegen hen had gezegd: ‘Ik zal jullie weer zien en jullie harten zullen vol vreugde zijn’. Het Hemelvaartsfeest is geen herdenking van zijn vertrek uit deze wereld, maar van zijn aanwezigheid op een nieuwe manier. Jezus’ Hemelvaart was het moment waarop hij zijn taak overdroeg aan zijn volgelingen, aan Zijn Kerk. Hij vertrouwde hun de missie toe om zijn boodschap van liefde, vergeving en verlossing te verspreiden over de hele wereld.

Dit nieuwe begin was niet alleen een taak, maar ook een belofte. Een belofte van de Heilige Geest die zou komen om hen te troosten, te leiden en te inspireren. Op die belofte moesten ze wachten tot Pinksteren, toen de Geest in vuur en wind neerdaalde, was dit het begin van Gods Kerk.

Voor ons herinnert Hemelvaartsdag ons vandaag eraan dat de taak van Gods Kerk voortduurt. We zijn geroepen om de liefde van Jezus te tonen in alles wat we doen, om zijn boodschap van hoop te verkondigen in een wereld die zo vaak wordt overschaduwd door verdriet en angst.

Maar te midden van deze opdracht is er een geruststellende zekerheid: Jezus is altijd met ons. Zijn Hemelvaart betekent niet dat hij ons heeft verlaten; integendeel, het betekent dat hij nu (als het ware) aan de rechterhand van God is, voor ons pleitend en ons kracht gevend door zijn Geest. In de relatie van het liefdevolle gebed en in het gesprek met Hem zal Hij ons blijven inspireren en bijstaan, waardoor wij bij Hem kunnen blijven ‘putten’ en vanuit ons innerlijk, raad vragen.

Laten we op deze Hemelvaartsdag onze harten verheffen in dankbaarheid voor het werk van Jezus Christus, voor zijn opstanding, zijn hemelvaart en de belofte van zijn terugkeer. Laten we ons ook toewijden aan het volgen van zijn voorbeeld en het verspreiden van zijn liefde in de wereld, totdat hij komt om alle dingen nieuw te maken. Amen.

Kapelaan Siju.