Skip to main content
beschouwingen

Bezinningen 40-dagentijd (22-3-2024)

By 22 maart 2024No Comments

BEZINNING VEERTIGDAGENTIJD 2024, vrijdag  22 MAART

Lezingen: Jeremia 20, 10-13; Evangelie van Johannes 10, 31-42.

Even kort over Jeremia, een van de drie grote profeten van Israël naast Jesaja en Ezechiël. Jeremia begon zijn roeping als profeet al vóór de hervormingsgezinde koning Josias (622 vóór Christus) in Judea, die zijn volk uit de afgoderij en maatschappelijke onverschilligheid wilde halen en terugbrengen naar de ene God. Maar de hervorming onder koning Josias duurde maar kort. De volgende koningen stonden sterk onder invloed van grootmachten rondom als Babylonië en Egypte. Uit vrees voor eigen hachje speelden ze politieke spelletjes. In de Jeremiatekst van vandaag kan men lezen hoe de tegenstanders van Jeremia hem naar het leven staan, maar hoe de profeet ook rotsvast blijft vertrouwen op Gods bijstand.

Zoals uit de tekst uit het Evangelie van Johannes blijkt heeft ook Jezus het moeilijk met zijn tegenstanders, die Hem willen stenigen. De tegenstanders kunnen/willen zich niet verzoenen met de verbinding van God en mens in Jezus. Jezus als Messias, in wie God mens geworden is is voor hen onaanvaardbaar, ofschoon Jezus werken laat zien, die voortkomen uit zijn band met God.: ‘de Vader is in Hem en Hij is in de Vader’. Nog even kunnen Jezus’ tegenstanders zich nog niet aan Hem vergrijpen. Hij weet zich nog aan hen te onttrekken. Dat ze zich echter aan Hem vergrijpen gedenken we in de vieringen van onze ‘Goede Week’. In Hem gedenken we ook allen die slachtoffer zijn van menselijke wandaden.

Als u een Bijbel hebt neem die dan ter hand. Zo niet dan weet u, als u het bovenstaande gelezen hebt, waar de teksten over gaan. Afgoderij van macht, aanzien, geld en de daarmee gepaard gaande onverschilligheid t.a.v. de medemens zijn van alle tijden. Het goede/goede mensen ondergaan vaak forse weerstand tot poging ging tot vernietiging toe. Ook dit verschijnsel is van alle tijden.

Doe weer zoals gebruikelijk tijdens uw moment van bezinning:

-Kies een moment dat u niet gestoord kunt worden en zoek een rustige plek.

-Kom innerlijk tot rust; een regelmatige ademhaling kan daarbij helpen. Lees de (Bijbel)teksten en vraag u af wat ze u te zeggen hebben. Welke tekst of zin spreekt u aan?

-Laat de tekst enige minuten op u inwerken en lees daarna de tekst(en) opnieuw.

-Heeft het herlezen u nog iets extra’s gebracht?

-Neem de tijd om door te laten dringen wat u heeft aangesproken

-Formuleer een gebed met uw eigen woorden

-en ga weer verder met uw dagelijkse bezigheden.

Emeritus pastoor Reijnen.