Portret H. Agatha.

By Nieuws

Via Pastoor Ralf Schwillens uit Stein zijn wij (als geschenk) in het bezit gekomen van een geborduurd en ingelijst “portret” van de H. Agatha (patrones van onze kerk en parochie). Dit “portret” is afkomstig uit een erfenis en waarschijnlijk vervaardigd ca 1850.

 

Op de foto: Pastoor Ralf Schwillens uit Stein overhandigt aan pastoor Reijnen het portret.

 

 

 

 

 

Met dank aan pastoor Ralf Schwillens.

BERICHT VAN MENEER PASTOOR REIJNEN AAN JONGEREN VAN CLUSTER MORGENSTER  PASEN 2021

By Nieuws

PASEN………

‘Opstaan’ doe  je iedere dag, meestal in de morgen. Er valt iedere dag wat te beleven, al moet je in coronatijd daar meer naar op zoek dan ‘normaal’ In de lente, die is aangebroken wordt ook de natuur wakker en staat op uit de winterslaap. Je ziet het aan de bomen en struiken. Je ziet het aan de vogels en hoort hun gezang. Ondanks koude dagen met zelfs kans op nachtvorst, zet het nieuwe leven in de natuur onweerstaanbaar door. Je zou je eigen jonge leven daarmee kunnen vergelijken. Je groei gaat onweerstaanbaar verder. Je vraagt je wellicht af: hoe ga ik goed met mezelf om? Na opgestaan te zijn heeft iedere dag zijn eigen kansen, doen zich telkens nieuwe ontdekkingen voor. Je contacten met vrienden en vriendinnen helpen je daarbij, al hebben ontmoetingen in coronatijd hun beperkingen door de 1 ½  meter afstand. Er doen zich, zoals je weet positieve en negatieve ervaringen voor. Vaak zijn de ontmoetingen met anderen positief ervaren, ondersteunend, bevestigend. Maar er zijn er ook die je aan het twijfelen kunnen brengen, je terugwerpen op jezelf, je eenzaam doen voelen. Je kunt dan misschien het liefste maar wegduiken en je niet laten zien. Zeker in deze coronatijd met zijn beperkingen kunnen zich negatieve ervaringen voordoen. De kunst om actief mogelijkheden te zoeken uit  de dip ‘op te staan’. Daar zijn voorbeelden van. We gedenken in deze dagen een redelijk jonge man van vooraan in de dertig, uitgegroeid en in de bloei van zijn leven, die positieve maar ook heel wat negatieve ervaringen had opgedaan zelfs door degenen, die leerlingen en vrienden waren. Ze hadden veel van hem  geleerd. Ze vonden dat hij sprak met woorden die ‘eeuwig leven’ inhielden. Hij had veel mensen uit hun dip van ziekte en bezetenheid gehaald. Maar zelfs zijn vrienden lieten hem vallen toen het erop aankwam en zijn tegenstanders leken te winnen. Hij leed een pijnlijke dood hem aangedaan door zijn vijanden. Zijn vrienden schaamden zich diep, vooral omdat ze wisten dat hij het bij het rechte eind had. Hij brak door het negatieve , stond in Godsnaam op en leefde. Zijn leerlingen en vrienden gingen hem zien met nieuwe ogen. Toen werd het voor hen Pasen. Ook zij ‘stonden op’ met nieuwe moed, kwamen met hem als voorbeeld tot leven. Ieder jaar wordt zijn verhaal opnieuw verteld tot troost van velen.

Gezegende paasdagen.  Pastoor A. Reijnen.

Secretariaat voorlopig gesloten…………

By Nieuws

Beste Parochianen:

Als gevolg van de aangescherpte coronamaatregelen kunnen (mogen) wij helaas niet meer dan 1 persoon vanaf 13 jaar of ouder per dag ontvangen op de pastorie.
In verband met deze, aangescherpte corona-maatregelen, is het secretariaat voorlopig (ten minste tot 9 februari) gesloten voor bezoekers en alléén, op maandag van 09.00 – 12.00 uur en donderdag van 14.00 – 16.00 uur telefonisch ( 043-4511243 ) of via het mailadres:  h.agatha.eys@hetnet.nl , bereikbaar.
Bovenstaande geldt natuurlijk ook voor het contact met meneer pastoor Reijnen die evenals het secretariaat telefonisch te bereiken is onder nummer 043-4511243.

Met dank voor uw begrip. Let op elkaar en blijf vooral gezond.
Het Kerkbestuur v.d. parochie H. Agatha, Eys.

Klok luiden tijdens jaarwisseling.

By Nieuws

Klok luiden tijdens jaarwisseling

In de Oudjaarsnacht wordt dit jaar geen vuurwerk afgestoken. Om de jaarwisseling toch niet helemaal geruisloos te laten passeren, nodigt het bisdom alle parochies in Limburg uit om ’s nachts om 24.00 uur de kerkklokken te laten luiden. Op die manier kan het nieuwe jaar feestelijk ingeluid worden.

Er zijn plaatsen in Limburg waar het sowieso al gebruikelijk is om bij het begin van het nieuwe jaar de klok te laten luiden. Bisschop Smeets nodigt alle andere parochies uit om dat voorbeeld dit jaar te volgen. De klokken mogen uiting geven aan het gebed van de gelovigen dat het nieuwe jaar veel heil en zegen en voor iedereen mag brengen.

Ook in onze parochie H. Agatha Eys zullen tijdens de jaarwisseling de klokken luiden.

THUISDIENST KERSTMIS IN CORONATIJD:

By Nieuws

THUISDIENST KERSTMIS IN CORONATIJD:
Omdat het bezoek aan kerken -nu ons land op slot is- jammer genoeg minder zal zijn is er door de gezinsmissengroep een “thuisdienst” ontworpen, waarmee men thuis een soort ‘thuiskerk’ kan maken. De tekst van deze dienst kunt u vinden op de pagina: <vrijwilligers/gezinsmissengroep>

Kersttuin Klooster Wittem (iets voor u)

By Nieuws

Drie weekeinden in december

Kersttuin Klooster Wittem

In de tweede helft van december is de kloostertuin van Wittem veranderd in een Kersttuin met kerstgroepen, kerstversieringen, een kerstverhalenverteller en vele lichtjes. In de weekenden kunt belangstellenden dan via een aangegeven route – op corona-afstand van anderen – door de tuin wandelen en in kerststemming komen.

In de weekenden 12/13, 19/20 en 26/27 december is de tuin van 16.00 uur tot 20.00 uur helemaal ingericht en versierd voor bezoekers. Entree: € 3,50 (kinderen € 1,50). Aanmelden is verplicht en betaling is bij binnenkomst van de tuin aan de kassa. Op weekdagen is de tuin vrij toegankelijk (zoals altijd), maar dan is er minder te zien en te beleven.

Aanmelden

 

Ton Reijnen 20 jaar pastoor in Eys, Wahlwiller en Nijswiller.

By Nieuws

Het is alweer 20 jaar geleden dat we op zondag 10 december 2000 pater Redemptorist Ton Reijnen  het herdersschopje van de parochies Eys, Wahlwiller en Nijswiller overhandigden. Het zou voor een periode van 5 jaar zijn en dan zou er eens verder gekeken worden. Inmiddels zijn dit al 20 jaar geworden en onze pastoor heeft te kennen gegeven nog door te gaan;  tenminste zolang zijn gezondheid het toelaat en zolang hij kan steunen op de vele vrijwilligers; niet te vergeten pastor Franssen die hem ook veel werk uit handen neemt.

Het was  in 2000 voor onze pastoor  geen gemakkelijke opgave want  op 67 jarige leeftijd  ben  je ineens herder van maar liefst 3  parochies, die totaal verschillend zijn,  met elk hun eigen verenigingen, gebruiken, bewoners, wekelijkse missen, begrafenissen, huwelijken of andere plichtplegingen, waarvoor je steeds “paraat” moet zijn en de nodige  voorbereidingen moet doen. En wat te denken van de talloze kerkbestuursvergaderingen, jaarvergaderingen en feestavonden van de diverse verenigingen.

Naast de gebruikelijke taken als pastoor heeft onze pastoor zich ten doel gesteld de 3 parochies voor te bereiden op een toekomst, waarin wegens priestergebrek de rol van de leken almaar groter wordt. Middels een  beleidsplan op het gebied van  viering, verkondiging, dienstbaarheid en gemeenschapsopbouw heeft hij voor ons een soort spoorboekje opgesteld als basis voor een goed functionerende geloofsgemeenschap, welke op haar beurt de basis vormt voor een waardiger  leven in onze dorpen. Om dit te realiseren  heeft hij  het  netwerk van vrijwilligers in en rond de kerk verder uitgebreid, zoals  de pastoraatsgroep, het liturgisch beraad,  de lectorengroep , de rouwverwerkingsgroep, het  zorgoverleg , etc, etc.

Zijn drijfveer en levensmotto  als pater redemptorist en pastoor is daarbij steeds geweest : “ Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van Hem Uw dienaren zijn.”  Bij de uitvoering van zijn pastorale werk wordt hij dan ook geleid door het Evangelie van de Heer en het wel en wee van zijn parochianen.

Pastoor Reijnen maakt zich daarbij wel ongerust over de toekomst. Hij vraagt zich af of de mensen nog wel vertrouwd zijn met de goede tijding van het Evangelie in onze geseculariseerde wereld. Daarnaast baart hem de steeds minder wordende betrokkenheid zorgen; niet alleen binnen de geloofsgemeenschappen, maar ook tussen de mensen onderling en verenigingen.

Het bisdom Roermond is momenteel bezig met de definitieve uitwerking van de blauwdruk, waarbij parochies samengevoegd gaan worden in grotere eenheden
( federaties)  met als doel pastoraal als ook economisch gereed te zijn voor de toekomst. Voor de 9 parochies van de gemeente Gulpen-Wittem zal er dan uiteindelijk een overkoepelend bestuur komen dat de afzonderlijke parochieraden in elk dorp aanstuurt.

Pastoor Reijnen heeft aangegeven voorlopig door te gaan als herder van zijn  parochies totdat de nieuwe federatie gevormd is ( naar verwachting eind 2021), en dan plaats te maken voor een opvolger, waarbij hij dan wel graag ondersteunende diensten wil blijven uitvoeren.

Met zijn 87 jaren in goede gezondheid zegt Ton Reijnen steeds weer:
“het is mij gegeven dit werk gedaan te hebben en nog te mogen doen –es God bleef-“

Groot is dan ook de dank aan pastoor Reijnen voor al het goede dat hij gedurende deze 20 jaar heeft gedaan voor de parochiegemeenschappen Eys, Nijswiller en Wahlwiller. Wij feliciteren hem met dit toch wel unieke jubileum en wensen hem nog vele gezonde en voorspoedige jaren.

De kerkbesturen van Eys, Nijswiller en Wahlwiller