Skip to main content

Uitnodiging voor presentatie19 september 2023. (delen ervaring Wereld Jongeren Dagen)

By Nieuws

 

 

 

Beste mensen,

Op dinsdag 19 september presenteer ik samen met een aantal jongeren uit het dekenaat Gulpen-Gronsveld onze ervaringen over de Wereldjongerendagen in het parochiecentrum van Gulpen. We nemen jullie graag mee in deze unieke ervaring.

Hoe zijn we aan deze pelgrimage begonnen? Hoe waren de WJD? Wat nemen we mee na deze reis?

Van harte welkom!

Hartelijke groet, Chris Wouters

Herdenkingsconcert voor orgel en sopraan in Eys op vrijdag 28 juli.

By Nieuws

Op vrijdag 28 juli om 20.00 uur vindt in de St. Agathakerk in Eys een concert plaats door organiste Liga Vilmane en sopraan Elske te Lindert. Hun optreden is tegelijk een herdenkingsconcert voor Fred Piepers (1945-2022). Op het programma staan romantische en moderne orgelstukken en enkele liederen. Het concert op het monumentale Müller-orgel (1844) duurt een uur. De toegang is gratis, een vrije gave wordt op prijs gesteld.

Organiste Liga Vilmane is afkomstig uit Letland, waar zij haar muziekopleiding begon. Daarna kwam zij naar Nederland, waar ze orgel en klavecimbel studeerde in Enschede en Zwolle. Zij is organist en dirigent in Varsseveld en treedt ook op met koren en orkesten. Elske te Lindert is organist en dirigent in Doetinchem. Als zangeres treedt zij soms op met orkesten. In Eys zal zij niet alleen zingen, maar ook quatre mains spelen met Liga Vilmane.

Het programma bevat de Suite Gothique van Léon Boëllmann, drie liederen en een Finale van Louis Vierne en een serie korte stukken van de Parijse componist Naji Hakim over de twaalf apostelen. Elske te Lindert zingt behalve de drie liederen van Vierne nog een lied van Saint-Saëns en van Hakim.

Met dit concert wil Orgelkring Wijlre haar bestuurslid Fred Piepers herdenken, die vorig najaar vrij plotseling overleden is. Fred woonde in de Vrouwenmolen vlak bij Eys en heeft vaak op het orgel van Eys gespeeld. Hij was een bekend dirigent, onder andere van koren op de Huls en in Wijlre. Dit concert maakt ook deel uit van Orgelfestival Limburg 2023.

Geestelijk adviseur Siju (Schutterij St. Sebatianus) aanwezig bij lintjesregen in Arensgenhout

By Nieuws

 

 

Woensdag 26 april viel Alois Voncken (lid van de schutterij St. Sebastianus), als dank voor zijn vele verdiensten als vrijwilliger voor zowel Eys alsook Arensgenhout de eer ten deel om, in naam van Koning Willem Alexander, als lid opgenomen te worden in de Orde van Oranje Nassau.

 

 

 

 

Als een van zijn eerste officiële taken als geestelijk adviseur van onze Schutterij St. Sebastianus was onze kapelaan Siju ter plekke (in Arensgenhout) aanwezig om deze bijzondere gebeurtenis bij te wonen en Alois en zijn echtgenote, mede namens de Schutterij St. Sebastianus, te feliciteren met deze welverdiende Koninklijke onderscheiding.

 

 

 

 

Later op deze dag (’s avonds om 19.30 uur) heeft de Schutterij Sebastianus Alois vereerd met een serenade aan huis.

 

Kerstwens 2022 Emeritus Pastoor Reijnen.

By Nieuws

Kerstwens 2022

Op donkere dagen verlangen we naar licht

op koude dagen naar warmte

in eenzaamheid naar aandacht.

Zij worden ons aangereikt van Godswege

in Zijn menswording in Jezus

aan allen die zich durven toevertrouwen.

Zalig Kerstfeest en een gezegend Nieuwjaar
Ton Reijnen C.Ss.R.

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK 2 december 2022

By Nieuws


BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

1e Adventsweek, vrijdag 2 december 2022

Lezingen: Op vrijdag 2 december wordt de eerste lezen uit Jesaja 29, 17-24 en het evangelie van Matteüs hst 9, 27-31.

Dierbare broeders en zusters in Jezus Christus, het evangelielezing van de eerste vrijdag van de Advent stelt drie personen voor: Jezus, en de twee blinde mannen die hem benaderen, vol geloof en met een hoopvol hart, geloven dat Jezus zal genezen, en vervolgens zij genezen worden. Maar wat heel boeiend is dat Jezus hen vertelt dat ze niet met anderen over hun genezing mogen spreken. Waarom zou Jezus dit zeggen?

Ten eerste zou het verzoek van Jezus onmogelijk zijn geweest om op te volgen. Iedereen die deze blinden kende, wist dat ze blind waren. En dan, uit het niets, konden ze zien. Hoe kon men zoiets bevatten? Jezus wist zeer zeker dat een dergelijk wonder niet te bevatten was, maar sprak desondanks deze woorden tot deze mannen. Om te begrijpen waarom Jezus dit zei, moeten we het motief begrijpen dat Hij had om hen te genezen.

Jezus’ genezing van deze mannen gebeurde puur uit liefde voor hen. Zij riepen om genade en Jezus wilde genade aanbieden. Hij deed het niet om publieke lof of bekendheid te krijgen. Hij deed het uit liefde voor deze blinden. Hij deed dit wonder ook om te leren dat Hij de blindheid van ons hart kan genezen. Hij wilde dat deze mannen tot geloof in Hem zouden komen en Hem zouden “zien” voor wie Hij was. Daarom was dit wonder iets diep persoonlijks en werd het gedaan uit zorg voor deze twee mannen om hun geloof te versterken.

Wat echter interessant is om op te merken, is dat deze mannen de vreugde die zij hadden bij het ontvangen van dit geschenk van onze Heer niet konden bedwingen. Ze moesten het wel uitschreeuwen van dankbaarheid en hun verhaal delen. We kunnen er zeker van zijn dat Jezus hier niet door beledigd was, maar het zag als een noodzakelijk gevolg van hun geloof.

Vooraf aan de bezinning:

 • Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, en niet laat afleiden; probeer een ontspannen houding aan te nemen.
 • Lees de tekst opnieuw en vraag u af of u nog een aanvulling krijgt op hetgeen u zojuist in de tekst gelezen hebt.
 • Wat doet de tekst met mij? Kan ik de blinden aanvoelen, hun zich toevertrouwen aan Jezus. Gaan mijn ogen daardoor open?
 • Probeer u anderen te laten zien wat God voor u heeft gedaan?
 • Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting en …… ga verder met uw bezigheden

Gebed: Heer, help me om te zien en help me om de vreugde van het zien van U te delen met anderen. Moge die vreugde uit mijn leven stromen zodat iedereen het kan zien. Jezus, ik vertrouw op U. Amen.

Kapelaan Siju.

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK (dinsdag 29 november)

By Nieuws

BEZINNING ADVENT DOOR DE WEEK

BEZINNING ADVENT 2022 A-jaar

 

1e Adventsweek, dinsdag 29 november 2022.

Bijbelteksten dinsdag 29 november: Jesaja hst 11, 1-10; Evangelie v. Lucas hst 10 21-24

Dag geachte lezer,
Een van de manieren van voorbereiding op Gods menswording van Jezus, geboren op Kerstmis, is ons te bezinnen. Dat kunnen we geschikt doen aan de hand van de Bijbelteksten, die ons in de vieringen van de dag worden gepresenteerd. Vandaag worden ons boven vermelde teksten voorgesteld.

Profeten laten niet na te dromen over de toekomst. Zij ervaren de concrete omstandigheden waarin zij leven, de goede kanten en de onvolkomenheden daarin. Ons menselijk bestaan laat nog veel te wensen over, is verre van volmaakt en ook degenen die ons de weg zouden moeten wijzen schieten, soms zwaar, tekort. Terwijl ‘in den beginne’ God naar zijn Schepping keek en had ‘gezien dat die goed was’. De dromen over en het verlangen naar een wereld overeenkomstig Gods plan blijven de mensheid en vooral de in God gelovige mensen bezig houden. De profeet Jesaja voorziet de komst van een God-getrouwe mens, voorzien van diens Geest, een geest van wijsheid en verstand, een geest van raad en heldenmoed, een geest van liefde en vreze des Heren. Als men Hem de kans geeft wordt de wereld anders, beter, liefdevoller onder elkaar en meer gods-getrouw. (Neem eventueel de tekst uit het boek Jesaja erbij). De Lucastekst geeft aan dat in Jezus Christus de dromen/verlangens zijn vervuld en dat Hem door God, de Vader alles in handen is gegeven wat ons ten goede kan leiden; dat mensen zonder pretenties, die in eenvoud leven, daar ontvankelijk voor zijn. Hen wordt geopenbaard waar het in het leven werkelijk om draait. (Neem eventueel de tekst van Lucas erbij).

Willen we de betekenis van het bovenstaande tot ons door laten dringen dan is wellicht een goede raad op zijn plaats:

 • *Zoek een moment waarop u stil kunt zijn, in uzelf kunt keren en niet afgeleid wordt.
 • *Neem een ontspannen houding aan. Een bewust rustige ademhaling kan hierbij helpen.
 • *Lees de tekst(en) die u is (zijn) voorgesteld. Laat deze tot u doordringen en vraag u af wat er volgens u in de tekst(en) staat. (Kunt u dat met eigen woorden weergeven?)
 • *Lees de tekst(en) nog een keer en vraag u af of u nog een aanvulling vindt op wat u (al) gelezen had?
 • *Waarom wordt de aangegeven tekst ons in de Advent aangereikt, tijd van voorbereiding op de viering van de geboorte van Jezus?
 • *Vraag u af of u iets aan de voorstelde tekst(en) hebt? Komen ze overeen met uw eigen dromen/verlangens/verwachtingen?
 • *Blijf een minuut of vijf (of langer) stil.
 • *Bid een gebed met eigen woorden ter afsluiting.

En ga verder met uw bezigheden…….
Emeritus pastoor Reijnen.