Door onze meneer pastoor wordt vanuit het zorgoverleg van onze parochiegemeenschap aandacht geschonken aan parochianen die kort geleden een dierbare hebben verloren. Nabestaanden worden t.b.v. de rouwverwerking op onze pastorie uitgenodigd om in groepsverband deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Gedurende twee jaar na het overlijden van hun dierbare zullen directe nabestaanden, die daar prijs op stellen hiervoor een uitnodiging ontvangen.

De parochie H. Agatha kent een team van vrijwilligers die speciaal zijn toegerust om mensen die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben van tijd tot tijd te bezoeken. Het zijn gespreksmaatjes die beschikking over een grote dosis van empathie (inlevingsvermogen) en vooral onderlegd zijn in het luisteren naar mensen.

De bijeenkomsten rouwverwerking vinden plaats in de pastorie van onze parochie: Wezelderweg 14. 6287 AM Eys

De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur en eindigen om 16.30 uur. De groep wordt begeleid door pastoor Reijnen.

Deze bijeenkomsten zijn bedoeld voor iedereen die recent een dierbare heeft verloren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het verlies van een partner, een kind, een ouder, een vriend(in).