Skip to main content

Door onze kapelaan wordt vanuit het zorgoverleg van onze parochiegemeenschap aandacht geschonken aan parochianen, die kortgeleden een dierbare hebben verloren. We denken daarbij bijvoorbeeld aan het verlies van een partner, een kind, een ouder, een vriend of vriendin. Nabestaanden worden t.b.v. de rouwverwerking op onze pastorie uitgenodigd om in groepsverband deel te nemen aan deze bijeenkomsten.

Gedurende twee jaar na het overlijden van hun dierbare zullen directe nabestaanden, die daar prijs op stellen hiervoor een uitnodiging ontvangen. De bijeenkomsten rouwverwerking vinden plaats in de pastorie van onze parochie (Wezelderweg 14, 6287 AM Eys) en beginnen om 14.30uur en eindigen om 16.30uur. De bijeenkomst wordt geleid door kapelaan Siju Bysingh.

Verder kent onze parochie een team van vrijwilligers die speciaal zijn toegerust om mensen die het, om welke reden dan ook, moeilijk hebben van tijd tot tijd te bezoeken. Het zijn gespreksmaatjes die beschikken over een grote dosis van empathie (inlevingsvermogen) en vooral onderlegd zijn in het luisteren naar mensen.