SUCCESVOLLE  KLEDINGACTIE

Op zaterdag 21 mei heeft de Stichting Missiecomité Eys, Nijswiller en Wahlwiller de jaarlijkse kledingactie gehouden. De actie is zeer succesvol verlopen. Mede dankzij de inzet van de vele vrijwilligers, kon 9 ton aan kleding worden ingezameld. De opbrengst is, zoals gebruikelijk, bestemd voor de projecten van de Gorettistichting in India. De stichting bedankt alle mensen die kleding hebben aangeleverd en bedankt tevens alle vrijwilligers.

Heeft u in de loop van het jaar nog kleding, dan kunt u die op onderstaande adressen afgeven:

Pastorie Wezelderweg 14 – Eys

Dhr. J. Senden, Wittemerweg 13 – Eys tel. 043-4511203

Mevr. M. Didden, Hoebigerweg 33 (onder carport) – Eys tel. 043-4511851

Dhr. J. Sevarts, Nachtegaalstraat 9 – Eys tel. 043-4512034

Dhr. J. Hendriks, De Reijmer 12 – Reijmerstok tel. 043-4572026

Mevr. L. Jongkamp, Ireneweg 10 – Nijswiller tel. 043-4512382

Dhr. W. Hendriks, Einderstraat 9 – Wahlwiller tel. 043-4512241

Heeft u nog vragen of wilt u meer weten dan kunt u terecht op de site www.gorettistichting.nl of u kunt telefonisch contact opnemen met 06-50218760.

Oproep voor liefhebbers van bloemschikken: 

Bloemen horen erbij in de kerk. Ze zijn er niet alleen op feestelijke momenten, maar drukken ook troost en dankbaarheid uit. Bloemen brengen sfeer in de kerk. De bloemsiergroep zorgt ervoor dat het bloemwerk is afgestemd op al die momenten in de verschillende seizoenen.
Deze groep zoekt op korte termijn versterking van enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om creatief met bloemen om te gaan. Zij verzorgen dan, samen met de huidige vrijwilligers, om de beurt met z’n tweeën de bloemen.
Bent u geïnteresseerd in deze leuke bezigheid neem dan contact op José Niessen (043-4511357). (zij is binnen parochieraad de contactpersoon voor deze vrijwilligersgroep)

Landelijke Campagne “Vier Pasen”. 

Met de landelijke campagne VierPasen.nl willen de gezamenlijke Nederlandse bisdommen dit jaar zoveel mogelijk mensen stimuleren om naar (een van) de paasvieringen in de parochies te komen, ook in onze parochie.
Deze campagne kunt u vinden (en downloaden) onder: LITURGIE>VIER PASEN.

Brief Vluchtelingen Oekraïne.

Vandaag (19 maart) ontvingen we een brief van de Nederlandse bisschoppen over de Oekraïense vluchtelingen.
Download hier deze  Brief Vluchtelingen Oekraine 18 maart 2022.

Bezinning veertigdagentijd 2022

Vanaf vrijdag 4 maart t/m Goede vrijdag verschijnt op de sites van Morgenster, evenals voorgaande jaren de “BEZINNING OP DE VEERTIGDAGENTIJD 2022”. Naast onze emeritus pastoor Reijnen doen ook kapelaan-diaken Siju en enkele parochianen van Morgenster mee in het verzorgen van de teksten hiervoor.
De bezinningen kunt u, op deze site, vinden onder: HOME>Beschouwingen. (rechts beneden op deze Home-pagina)

Informatiebrief “cluster Morgenster 2017”.