Skip to main content

Parochianen willen graag bidden voor een dierbare overledene en daar extra aandacht aan (laten) besteden. Daarom zijn er intenties. Bij elke mis wordt er dan even stilgestaan bij de overledene(n) door de mis aan hen op te dragen. Vaak zijn er per eucharistieviering dus meerdere intenties.

Bij het secretariaat kunt u intenties aanvragen. U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken. U vindt de tarieven onder het menu Financiën.