Parochianen willen graag bidden voor een dierbare overledene. En daar extra aandacht aan laten besteden. Daarom zijn er intenties. Bij elke mis wordt er dan even stilgestaan bij de overledenen door de mis aan hen op te dragen. Vaak zijn er per eucharistieviering dus meerdere intenties.

Bij het secretariaat kunt u intenties aanvragen. U kunt hiervoor ook het contactformulier gebruiken. U vindt de tarieven onder het menu Financiën.