Skip to main content

De Parochieraad van de parochie Heilige Agatha Eys wil u op de hoogte brengen van het financiële gebeuren in onze parochie. Hieronder vindt u de financiële gegevens over het jaar 2022.

Financieel overzicht 2023 Parochie H. Agatha (nog te plaatsen)
Toelichting op het financieel overzicht 2023 Parochie H. Agatha (nog te plaatsen) 

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Agatha te Eys. De gegevens van onze parochie zijn voor geïnteresseerden via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE86 beschikbaar. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)