Het kerkbestuur van de parochie Heilige Agatha Eys wil u op de hoogte brengen van het financiële gebeuren in onze parochie. Hieronder vindt u de financiële gegevens over het jaar 2020.

Financieel overzicht 2020.
Toelichting op het financiële jaar 2020.

De Rooms Katholieke Kerk heeft van de Belastingdienst een ANBI groepsbeschikking ontvangen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke parochies en andere instellingen die tot de Rooms Katholieke Kerk behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is derhalve ook van toepassing op de parochie H. Agatha te Eys. De gegevens van onze parochie zijn voor geïnteresseerden via https://anbi.rkcn.nl/publicaties/ROE86 beschikbaar. (ANBI = Algemeen Nut Beogende Instellingen)