Tijdens het weekend worden er m.u.v. van de onderstaande vieringen twee collectes schaal/mandje gehouden die altijd bestemd zijn voor de parochie.

Op feestdagen (Kerstmis en Pasen) is de collecte speciaal bestemd voor de parochie (t.b.v. verwarming, versiering, boekjes, etc.)

Bijzondere vieringen o.a.: Bij uitvaart, huwelijk, jubileum is de collecte voor de parochie. Bij een uitvaart worden er in het eerste jaar na de uitvaart, uit de collecte 5 misintenties gelezen door de familie vrij te bepalen.

Allerzielenviering:
Tijdens de allerzielenviering is de collecte speciaal bestemd voor het onderhoud van de
begraafplaats.

Andere dan voor de parochie bestemde collectes dienen gehouden te worden buiten de ingang van de kerk dus vóór de glazen toegangsdeur. Dit geldt tevens voor doelbestemmingen bij uitvaart- en overige speciale diensten. Indien er een verzoek komt tot een dergelijke extra collecte zal het kerkbestuur van de parochie Heilige Agatha Eys hierover een beslissing nemen en meedelen aan de belanghebbende.

Goede doelen collectes tijdens concerten en/of diensten worden vooraf aan deze evenementen kenbaar gemaakt.

Gelden uit de hierboven omschreven collectes worden gestort op de rekening van de parochie Heilige Agatha Eys en nooit meegegeven aan een belanghebbende (tussen)persoon.. Het parochie secretariaat verzorgt waar nodig de overschrijving naar de juiste bestemming.