Skip to main content

Als basis voor onze geloofsgemeenschap, maar ook voor praktische zaken zoals het onderhoud van gebouwen, personele kosten en het organiseren van vieringen is een bijdrage van de parochianen hard nodig.

De kerk wordt immers niet gesubsidieerd door de overheid of het bisdom maar moet haar financiën zelfstandig opbrengen en is daarom naast de collectes, voor het overgrote deel afhankelijk van giften. Deze bestaan vooral uit deelname van parochianen aan de vrijwillige kerkbijdrage.
Alle giften samen, groot en klein maken het mede mogelijk dat de kerk haar unieke en onmisbare functie kan blijven vervullen. Zo is iedere gift aan onze parochie ook een gift aan de toekomstige generaties!

Dat er ook dan nog een kerkgebouw en een kerkgemeenschap in onze parochie bestaat!
Onze financiën worden beheerd door Hans Smeets.