Skip to main content

Zieken en Ouderen.

In onze parochie is er ook aandacht voor de zieken, ouderen, gehandicapten en alleenstaanden. De voornaamste taak is het bezoeken van mensen in de thuissituatie voor een goed gesprek of voor een stukje gezelligheid. Die aandacht gaat ook uit naar parochianen die niet meer thuis wonen, maar verblijven in verzorgings- of verpleeghuizen, in het ziekenhuis of in andere woonvormen. Belangrijk is dat ook zij ervaren nog steeds bij onze parochie te horen.

De leden van het zorgoverleg nemen deze taak op zich. Regelmatig is er overleg op de pastorie en worden afspraken gemaakt met betrekking tot de af te leggen huisbezoeken. Ook worden signalen uit onze gemeenschap, over mensen die mogelijk hulp nodig hebben, besproken en zo nodig wordt actie ondernomen. Voor meer informatie kunnen mensen contact opnemen met het secretariaat (telefoon 043-4511243 of via het contactformulier.