Zieken en Ouderen.

Een “zorggroep” schenkt – voor zover het in haar vermogen ligt- aandacht aan langdurig zieken, gehandicapten en ouderen. De voornaamste taak is het bezoekwerk door het jaar heen. De aandacht gaat uit naar parochianen thuis, maar ook in zieken- of verzorgingshuizen. De vrijwilligers willen door deze aandacht de doelgroep het gevoel geven dat zij “er zeker bij horen”.

Kerntaak van de werkgroep is aandacht schenken aan langdurig zieken en ouderen in onze gemeenschap die minder gangbaar zijn.
Onze aandacht gaat ook uit naar de parochianen die zijn opgenomen in een Houtens verzorgings- of verpleeghuis. Ook parochianen in het ziekenhuis krijgen zo mogelijk aandacht.
De werkgroep bestaat uit dames en heren. Pastoor Reijnen fungeert als voorzitter van deze zgn. “zorggroep”. . Regelmatig komt de werkgroep vanaf 19.45 uur ter vergadering bijeen in de pastorie.