Skip to main content
Preken

zondag 6 juni 2021: Sacramentsdag – Een hechte verbintenis met God en met elkaar.

By 5 juni 2021No Comments

Voor een overeenkomst, een contract bv. over aankoop of verkoop van een huis gaan we naar een notaris, die een akte laat opmaken met de exacte gegevens, ondertekend door ons en door hem/haar in bijzijn van getuigen. Teken dat het gaat om een serieuze verbintenis met de verplichtingen daaraan verbonden. De 1e lezing uit Exodus verhaalt dat Mozes de geboden en regels die hij van God heeft ontvangen op schrift zet en voorleest aan het volk dat verklaart ze ter harte te nemen. Om deze belofte te bekrachtigen worden er stieren geofferd en hun bloed wordt gegoten tegen het altaar en gesprenkeld op het volk. Teken van een bloedserieuze afspraak en verbintenis met God.   Als wij kennissen vragen om bij ons te komen eten, dan nodigen wij als regel geen mensen uit waar we slechts een oppervlakkig contact mee hebben.  Die knikken we vriendelijk goedendag en maken met hen misschien een praatje, maar voor een gezamenlijke maaltijd is er een intiemere band nodig. Marcus verhaalt ons vandaag dat Jezus met zijn leerlingen het zgn. Pesachmaal viert als herinnering aan de bevrijding uit de Egyptische slavernij. Na het eten van het gebraden lam breekt Jezus brood en deelt het rond met de woorden: ‘Neemt hiervan, dit is mijn Lichaam. Ook laat Hij een beker wijn rondgaan en zegt: ‘Dit is mijn Bloed, het bloed van het verbond dat voor velen vergoten wordt’. Bij Mozes wordt de verbintenis van het volk met God bekrachtigd met het bloed van offerdieren. Jezus spreekt van zijn eigen bloed, het geven van zijn leven. Meer dan zijn leven kan een mens niet geven. Als mensen bereid zijn hun leven te geven voor een zaak, dan hoeven we niet te twijfelen aan de ernst waarmee ze hun idealen zijn toegedaan. Denken we aan de martelaren die voor hun geloof hun leven op het spel hebben gezet. We kunnen denken aan de mensen die in onze dagen corruptie, dictatuur en het schenden van de mensenrechten aanklagen met gevaar voor hun leven. Aan mensen die tijdens de WO II onderdak gaven aan Joden of de helpende hand boden aan mensen in het verzet. Niemand zet zijn leven op het spel voor oppervlakkige zaken. Voor een aantal mensen is hun binding met God iets geweest van levensbelang, iets dat ze uiterst ernstig hebben genomen en boven al het andere hebben gesteld, ja zelfs boven hun leven. Vandaag vieren wij dat Jezus de heilige Tekens van Brood en Wijn heeft nagelaten. Hij heeft gezegd: ‘Dit ben Ik in jullie midden, vanaf nu tot in lengte van dagen. Steeds opnieuw als je dit Brood deelt en deze Beker laat rondgaan ben Ik in en onder jullie aanwezig. Doet dit keer op keer ter gedachtenis aan Mij. Daarom vieren  christenen over de gehele wereld al meer dan 2000 jaar Eucharistie om zijn aanwezigheid onder ons operationeel te houden. Het gaat in de Eucharistie niet alleen om Brood en Beker, maar ook om de verhalen van Jezus en van de gemeenschap die Hij op gang heeft gebracht. De kern van zijn programma draait om waarden als verzoenen, breken en delen, elkaar genezen, de goede Geest uitdragen. Hij nodigt ons uit te zorgen dat deze aarde leefbaar blijft en mensen elkaar in vrede opbouwen. Zijn leven, Hij zelf wordt ons letterlijk ‘in handen gegeven’. In dat kleine stukje heilig Brood ontvangen wij het leven van Jezus. Wij ontvangen zijn levenservaring én wij ontvangen zijn oproep om mensen bijeen te brengen en mee te bouwen aan een wereld waarin iedereen tot zijn recht komt. Deze verantwoordelijkheid wordt ons met de kleine stukje heilig Brood ‘ in handen gegeven’. Laten wij bidden dat zijn Woord en zijn heilig Brood ons geloof zullen voeden en onze band met Hem  zullen versterken, zodat onze daadkracht groeit en de Heer ons kan herkennen als zijn leerlingen. Jezus, beziel ons met uw  Geest. AMEN.