Skip to main content
Preken

Zondag 6 augustus 2023: Gedaanteverandering van de Heer.

By 7 augustus 2023No Comments

Wie is Jezus? Deze vraag staat op de achtergrond van het evangelie van vandaag. Het vertelt wat er gebeurde toen Jezus de hoge berg op klom met drie van zijn leerlingen. Terwijl ze op de top van de berg verbleven straalde het gelaat van Jezus, evenals zijn gewaad. Deze gedaanteverandering was de openbaring van de persoon van Jezus. De apostelen waren overschaduwd door een wolk, die in bijbel altijd de aanwezigheid van God aangekondigd. Zij hoorden een stem uit de wolk: “dit is mijn zoon, de welbeminde, in wie ik mijn behagen heb gesteld, Luister naar Hem.”

Het evangelie spreekt ook over Mozes en Elia die verschenen en met Jezus spraken. Deze twee zijn ook gerelateerd aan twee andere goddelijke openbaringen. Mozes had de berg Sinaï bestegen en daar de openbaring van God ontvangen. Hij had gevraagd om zijn glorie te zien, maar God antwoordde dat hij hem niet van aangezicht tot aangezicht zou zien, maar slechts van achteren.

Ook Elia ook had een openbaring van God op de berg: een meer intieme manifestatie, niet met een storm, of met een aardbeving of met het vuur, maar met een zachte bries.

Anders dan deze twee geschiedenissen, gaf, in de Gedaanteverandering Jezus, niet de openbaring van God, maar was het juist in Jezus dat God zich openbaarde en zijn gelaat toonde aan de Apostelen.

Dus wie God wil kennen, moet het gelaat van Jezus beschouwen, zijn verheerlijkte gelaat: Jezus is de volmaakte openbaring van de heiligheid en het erbarmen van de Vader. Bedenken we bovendien dat Mozes op de berg Sinaï ook de openbaring van Gods wil ontving: de tien geboden. En op dezelfde wijze ontving ook Elia op de berg van God de goddelijke openbaring van een te vervullen zending.

Jezus daarentegen ontving niet de openbaring van wat Hij moest doen, want dat wist Hij al. Het zijn eerder de apostelen die in de wolk de stem van God horen die gebiedt: Luistert naar Hem. De wil van God openbaart zich volledig in de persoon van Jezus. Wie volgens Gods wil verlangt te leven, moet Jezus volgen, naar hem luisteren, zijn woorden aannemen en zich daarin verdiepen, met behulp van de Heilige Geest.

Wij zijn uitgenodigd om te luisteren naar Hem en om te groeien in kennis en liefde voor Christus. Dat is ook waarvoor wij hier in de kerk zijn, om naar zijn woord te luisteren en vervolgens in de praktijk te doen wat Hij heeft gedaan. Dat is je naaste lief te hebben, en te dienen en zo onze kleren wit te wassen, om zuiver te worden naar ziel en lichaam.

Na de ondersteunende ervaring gaan Jezus en zijn leerlingen weer naar beneden, waar het ‘gewone’ leven wacht. De leerlingen wordt gevraagd over wat ze ervaren hebben te zwijgen. De betekenis, de diepte van Gods reddende liefde is immers pas duidelijk als Jezus door God na zijn dood ten leven is opgewekt. De apostel Petrus vertelt erover in zijn tweede brief.

Hij eindigt met de woorden: ‘Ons vertrouwen in de woorden van de profeten is erdoor toegenomen. U doet er goed aan altijd uw aandacht daarop gericht te houden, als op een lamp die in een donkere ruimte schijnt, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart’. Laten we het maar daarbij houden en gelovend in Gods liefde vertrouw vol in het leven staan erop vertrouwend dat uiteindelijk alles goed komt.
Amen.

Kapelaan Siju